Big_loader_ajax

Pomáhat, chránit, ale i strašit?

20.03.2017

Diskutující na Facebooku mne upozornili na stránku, kde Ministerstvo vnitra vysvětluje dopady zbraňové směrnice. Text obsahuje nepřesnosti a někdy podle mne zkreslující informace. Takže se to pokusím vyjasnit.

Především, to, co bylo schváleno, je směrnice. Tedy minimální standard, který dává zemím možnost volby, jak pravidla uvést v život. Což je v tomto kontextu důležité, jak uvádím dál. V textu MV jsem vyznačil věci, které vyžadují "vysvětlení". A o něj se pokusím (díky pomoci kolegů):
 
1. Změna u zásobníků se netýká těch, co dnes legálně vlastní nově "zakázanou zbraň" s větším zásobníkem (pokud vláda využije "grandfathering"). Do nesouladu se zákonem se může dostat jen ten, kdo si nově pořídí zbraň s "legálním zásobníkem", a bude "přistižen" se zásobníkem nadlimitním. Úprava tedy nemá vliv na dnešní legální držitele zbraní s většími zásobníky (jediným omezením je, že zbraň musí prodat či věnovat držiteli obdobného povolení  - což platí obecně u zbraní i tak).
 
2. Argument, že "grandfathering" (umožňuje, aby země rozhodla, že stávající držitelé zbraní nově zakázaných nebudou novou úpravou omezeni), je problém, nebo komplikace, mne velmi překvapil. Naopak, považuji ho za zásadní. Pokud pan ministr Chovanec, jakožto studovaný právník (rekordně rychle vystudoval plzeňská práva), měl s formulací tohoto důležitého ustanovení problém, měl o tom přesvědčit své kolegy ministry. Zdá se, že "zbytek světa" tuto klauzuli chápe a chce ji využít proto, aby dnešní legální držitelé zbraní nebyly změnou dotčeni. Text obsahuje i další nepřesnost - rozhodující není, kdo kdy získal zbrojní průkaz, ale zda před rozhodným datem vlastnil nově zakázanou zbraň.
 
3. Dle MV máme kvalitní registr zbraní i zbraňovou legislativu. Není mi proto jasné, jak se díky evropské směrnici budou zbraně "ztrácet" do nelegální sféry, jaký pro to bude důvod a jak to, že náš fungující systém si s tím "neporadí".   
 
4. Bod 4 má titulek "počet zakazovaných zbraní ...". To platí pouze, pokud MV nenavrhne a poslanci neschválí, grandfathering. Pokud jej zavedeme, tyto zbraně zůstanou u svých majitelů a budou pokryté zákonem zavedenou výjimkou pro jejich držitele. Takže označení je zavádějící.
 
5. O zásobnících píši již dříve. Pro zásobníky výše uvedených držitelů zbraní se nic nemění.
 
6. Povinnost nově některé "zbraně" registrovat (a jiné "za zbraně považovat") je opravdu nová a bude se týkat řady lidí. Logika je ale jasná, pokud lze znehodnocenou nebo třeba poplašnou zbraň upravit k normální střelbě, mělo by s ní takto být zákonem zacházeno.  
Zjednodušeně řečeno by mělo jít o toto: registrační povinnost u znehodnocených zbraní se bude  týkat všech, které byly znehodnoceny dle nové úpravy (po 8. dubnu 2016). Znehodnocené zbraně, které těmto standardům vyhovovat nebudou, budou považovány za zbraně kategorie B nebo A. U poplašných  pistolí a revolverů směrnice předpokládá přijetí prováděcího aktu Komise, který nastaví standard těchto zbraní tak, aby nemohly být upraveny na zbraně způsobilé střílet ostrými náboji. Dále bude platit výjimka pro určité typy poplašných a signálních zbraní, jako jsou ty používané na lodích, pro záchranu života, porážku zvířat nebo lov ryb. Je tedy určitě předčasné tvrdit, na kolik poplašných a signálních zbraní se bude nová registrační povinnost vztahovat.
 
Doufám, že tato má rychlá "revize" ministerského textu to trochu vyjasní a je v mezích zjednodušení přesná. Kvalita komunikace MV mne opravdu překvapuje, což mne v rozporu s plánem "toto téma opustit" donutilo k tomuto textu. Až se mi zdá, že takto "nepovedená" komunikace ministerstva není náhoda...
 
Pokud máte názor, že naše pochopení znění směrnice není přesné, prosím o upozornění.

Původní příspěvek si můžete přečíst zde

Autor článku : Luděk Niedermayer