Big_loader_ajax

Pegasus Spyware: Francouzi se zavázali z kauzy udělat jednu z priorit předsednictví

17.02.2022

Kauza Pegasus otřásá světem. Přes 16 mediálních organizací zveřejnilo výsledky svých vyšetřování, založených na forenzní analýze mobilních telefonů a uniklé databázi 50 000 čísel, včetně čísla francouzského prezidenta, předsedy Evropské rady a dalších hlav států a vysokých představitelů ve 34 zemích.

Spyware codeTyto poznatky vedou k závěrům, že odposlouchávací software, tzv. spyware, jménem Pegasus, který dokáže nepozorovaně infiltrovat mobilní telefon a odposlouchávat hovory, sledovat zprávy i například používat kameru a mikrofon, byl zneužíván ke špionáži politických a dalších “nepohodlných” opozičních osob, což je jasným útokem na hodnoty demokracie a právního státu.

Izraelská společnost NSO Group, která program Pegasus původně vyvinula pro účel boje se zločinem a terorismem a dále ho, údajně se souhlasem izraelské vlády, prodala zahraničním subjektům, zjištění novinářů označuje za přehnaná. Avšak analýza telefonů v Evropě ukázala, že novináři, aktivisté a právníci v Maďarsku a Polsku s největší pravděpodobností byli programem Pegasus zasaženi, a to nejspíš na objednávku vládnoucích stran těchto států.

Vysoký představitel maďarské vlády v listopadu potvrdil, že stát software zakoupil, ale později to bylo popřeno a ministři se od té doby odmítli vyjádřit. V Polsku senátní komise nabyla podezření, že tamní Ústřední protikorupční úřad (CBA) koupil Pegasus v roce 2017 za použití prostředků od ministerstva spravedlnosti. Polská vládnoucí strana “Právo a spravedlnost” tuto komisi bojkotovala. Tato zjištění dále zvýrazňují nedostatky Polska a Maďarska v oblasti principu právního státu a mohou mít na probíhající kauzu další dopady.

Zjištění o prodeji invazivního programu vládám, které ho využívají k odposlouchávání a monitoringu novinářů, opozičních politiků, akademiků, právníků a dalších osob, jsou nadmíru alarmující, o to více pak vážná podezření o zneužívání tohoto softwaru i u nás v Evropě. Evropané mají na mezinárodní úrovni svá práva garantovaná jak Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv, tak Listina základních práv EU, a jakýkoliv zásah do těchto práv musí mít právní základ a být zcela proporcionální. Odhalené využívání programu Pegasus je tedy absolutně nepřijatelné

Na nedávném plenárním zasedání jsme měli možnost, spolu se zástupci Rady EU a Evropské komise, se k situaci otevřeně vyjádřit a dát jasně najevo jednotný postoj EU institucí vůči tomuto zásadnímu narušení lidských práv a liberální demokracie. Francouzské předsednictví se zavázalo z kauzy udělat jednu z priorit a započalo na toto téma blízkou spolupráci s Evropským parlamentem a komisí za účelem přípravy konkrétních kroků k řešení situace. Komise zdůraznila, že národní kybernetická bezpečnost nesmí být záminkou k omezování lidských práv a připomněla roli členských států jako zprostředkovatelů základních lidských svobod v kyberprostoru. Jako strážce dodržování evropské legislativy se Evropská komise dále zavázala k detailnímu sledování vývoje kauzy Pegasus v Polsku a Maďarsku, a to obzvlášť s důrazem na lidskoprávní aspekt a principy právního státu.

Mezi europoslanci a jednotlivými frakcemi Evropského parlamentu je silná shoda na vážnosti situace a potenciálně drastických dopadech nečinnosti. Cíle poučit se z minulosti, vytvořit ochranný systém pro celý blok a zachovat tak důraz na zakládající hodnoty Evropské unie jdou napříč politickým spektrem.

Nyní je na příslušných národních autoritách provést odpovídající vyšetření a na evropských institucích, aby skrz úzkou spolupráci přišli s jasně definovaným nástrojem ochrany dat, nejpravděpodobněji v podobě připravovaného Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (e-Privacy). Dále máme v EU pro případy zneužívání programů typu Pegasus členskými státy také soudní cestu, která umožňuje zavést pokuty pro ty, co nedodržují pravidla.

Jedno je jasné, EU musí využít všech nástrojů, které má k dispozici pro zachování základních svobod a právního státu.

Autor článku : Vilém Allo a Antonín Kotrba, stážisté Luďka Niedermayera