Big_loader_ajax

Parlamentometr 2018

22.10.2018

Průzkum byl uskutečněn v září roku 2018.

Nejvyšší procento Evropanů od roku 1992 označilo členství v EU jako pozitivní, přesněji řečeno v průměru 62 % dotázaných ze všech členských státu odpovědělo na otázku „Myslíte si, že členství Vaší země v EU je dobrá věc?“ kladně. Od roku 2011 má tento indikátor pozitivní trend. V České republice si pouze 39 % dotázaných myslí, že členství v EU je dobrou věcí. Tímto výsledkem se Česká republika řadí mezi nejpesimističtější země v EU. Největší podporu má Evropská unie tradičně v Lucembursku, Irsku a Německu. Paradoxně, vzhledem k předchozí otázce, si ale 64 % dotázaných Čechů myslí, že jejich země z členství v EU těží. Jako hlavní důvody prospěchu z členství účastníci průzkumu nejčastěji označili nové pracovní příležitosti, které s sebou členství v EU přináší, a hospodářský růst. I přestože se většina dotázaných Čechů domnívá, že členství v EU je pro zemi výhodné, pouze 47 % by v případném referendu hlasovalo pro setrvání v EU. Na pomyslných posledních příčkách se Česká republika umístila i co se týká otázky o společné měně Euro. Proti Euru se vyslovilo 75 % dotázaných.

V rámci průzkumu Parlamentometr, který je pod záštitou Evropského parlamentu, došlo i na dotazování ohledně představ o Evropském parlamentu a jeho roli. Pouze 25 % dotázaných v České republice vidí Parlament pozitivně, což je o šest procentních bodů více než v předchozím období. Průměrně je v EU Parlament viděn pozitivně pouze 32 % dotázaných. Největší část má neutrální postoj. Zároveň si nadpoloviční většina dotázaných Čechů přeje, aby Evropský parlament hrál méně důležitou roli, zatímco téměř polovina Evropanů (průměr EU28) si přeje, aby Parlament hrál důležitější roli.

Průzkum rovněž ukázal na rostoucí povědomí o volbách do Evropského parlamentu. Správný termín voleb vědělo 42 % účastníků průzkumu v České republice. O volby se zajímá pouhých 22 % respondentů, 78 % se o volby nezajímá, čímž se Česká republika opět řadí na konec žebříčku. Průměrně se v EU o volby do Evropského parlamentu zajímá 51 % dotázaných. Mezi hlavní témata, která by se dle respondentů v České republice měla řešit během volební kampaně, bylo zařazeno přistěhovalectví, ochrana vnějších hranic, boj s terorismem a bezpečnostní a obranná politika.

Zdroj: Parlemeter 2018

Autor článku : Dominika Dubská, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera