Big_loader_ajax

Parlamentní otázky a odpovědi: Soubor investičních opatření Komise

06.01.2015

Otázky europoslance Luďka Niedermayera na Evropskou komisi.

Soubor investičních opatření Komise

6. ledna 2015

Soubor investičních opatření Komise, takzvaný „Junckerův plán“, je založen na fondech, které značně využívají pákový efekt a jež budou využity k podpoře investičních projektů.

Vzhledem k relativně vysokému pákovému efektu je schopnost absorbovat rizika (nebo intenzita podpory projektů) značně omezená.

Za těchto okolností se i malé snížení této schopnosti výrazně odrazí na projektech, které mají být podporovány. Jedním z faktorů, které zde hrají svou roli, jsou náklady EIB na správu plánovaného fondu.

Při práci na projektu Jessica v České republice jsem měl možnost sledovat relativně vysoké náklady spojené se zapojením EIB, které nebyly podle mého názoru vzhledem k charakteru zapojení této banky plně odůvodněné.

Jak vysoké náklady se předpokládají tentokrát a jaký budou mít dopad na schopnost absorbovat rizika (při rozšíření podpory) u jednotlivých projektů?

Odpověď místopředsedy Katainena jménem Komise

Podle návrhu Komise se správní náklady, které EIB vzniknou v souvislosti s projekty financovanými za podpory Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), mají účtovat příjemcům podpory. Tyto naúčtované náklady by měly být v souladu s obecnou cenovou politikou EIB. Z rozpočtu EU by Evropské investiční bance nemělo být vyplaceno nic, s výjimkou nákladů spojených s rozšířením technické pomoci a s navýšením prostředků Evropského investičního fondu (EIF), jež nelze naúčtovat příjemcům.