Big_loader_ajax

Parlamentní otázky a odpovědi: Odložení zákazu halogenových žárovek

04.06.2015

Otázky europoslance Luďka Niedermayera na Evropskou komisi.

Odložení zákazu halogenových žárovek

4. června 2015

V dubnu Evropská komise přijala nařízení, kterým se mění tři stávající nařízení Komise stanovující požadavky na ekodesign světelných zdrojů (č. 244/2009 – nesměrové světelné zdroje pro domácnosti, č. 245/2009 – kancelářské osvětlení a č. 1194/2012 – směrové světelné zdroje a LED). Tímto novým nařízením se mimo jiné odkládá zákaz uvádění halogenových žárovek na trh o dva roky (z původně stanoveného r. 2016 na rok 2018), přestože i při stávající ceně představují žárovky typu LED finančně výhodnou a energeticky účinnější náhradu těchto zdrojů. Žádám v této souvislosti o odpovědi na tyto otázky:

1.

Na základě jaké analýzy se Komise takto rozhodla a bylo zvažováno více alternativ?

2.

Jak Komise posoudila negativní vliv tohoto opatření na pozici dotčených výrobců, kteří předpokládali, že se regulace nezmění?

3.

Do jaké míry byla tato změna očekávána výrobci, a v případě kladné odpovědi, o co se takový názor opírá? 

Na odpověd Evropské komise momentálně čekáme.