Big_loader_ajax

Odpověď na 3. otázku Energetické soutěže

11.02.2021

Odpověděli jste správně? V rámci Energetické soutěže jsem se minulý týden ptal na otázku, kde se spotřebuje nejvíce energie – v domácnostech, dopravě nebo průmyslu? Je to velmi těsné.

Třeba podle dat společnosti Siemens, které na svých stránkách zveřejňuje též MŽP (data z roku 2018) se nejvíce energie - 31 % spotřebuje v průmyslu, v dopravě a v domácnostech pak shodně po 27 %. Speciálně v dopravě pak zaznamenáváme trvalý každoroční růst spotřeby energie. V rámci celé EU je sektor dopravy dokonce největším konzumentem energie.  Dnes je tedy dost dobře možné, že sektor dopravy i v České republice již spotřebuje nejvíce energie, ale zatím k tomu nemáme data. 

Přitom již máme mnoho dostupných technologií, kterými by se daly emise v těchto sektorech redukovat. Konkrétně v sektoru dopravy má největší spotřebu energie právě osobní automobilová doprava. Nabízí se tedy hypotetická otázka, co kdybychom vyměnili polovinu našich automobilů za elektromobily. Doplňující otázka byla proto trochu záludnější. Ptal jsem se, kolik procent energie by bylo ušetřeno alespoň polovičním přechodem na elektromobily. 

Starší studie Siemens uvádí, že individuální automobilová doprava spotřebuje přibližně 35 TWh energie za rok. Elektromobil spotřebuje za rok 3MWh, přičemž 3 miliony elektromobilů by spotřebovalo přibližně 9 TWh za rok. Tím by tedy bylo v automobilové dopravě ušetřeno až 25 % energie. 

Kdybychom elektrifikovali dopravu zcela, tedy včetně nákladní dopravy, autobusů, MHD, železnic, uvádí Siemens, že bychom potřebovali jen 28 TWh elektrické energie ročně. 

Samozřejmě, jde jen o jeden z propočtů, a navíc o teoretický propočet, protože pro spoustu „činností“, které dnes provádějí spalovací motory, nemáme dobrou náhradu. Zároveň, výroba třeba bateriových aut je energeticky náročnější než u spalovacích. Také třeba výroby vodíku, jako dalšího média pro elektromobilitu, dnes probíhá s nízkou účinností.

Opět jste si s otázkou poradili velmi dobře a nejlepší odpověď je zde: 

1) Spotřeba energií se v ČR pohybuje řádově takto: průmysl 35-40pct, domácnosti i doprava zhruba po 25procentech. Nemám aktuální data. Možná, že už doprava bude trochu nad domácnostmi. 2) Tak si to spočítejme (ilustračně, hrubá čísla) 100km elektromobilem cca 17kWh. Ztráty rozvodné sítě cca 30pct? Takže 22kWh. 100km vozem se spalovacím motorem cca 6l (6l benzínu je cca 55kWh) Pro výrobu každého litru benzínu je potřeba cca 1-1,5kWh dle ropy. Počítejme u nás s lehkou ropou, tedy 1kWh/l + ztráty v rozvodné síti cca 30pct. Tedy 1,3kWh. Součtem 55kWh v benzínu + 8kWh na výrobu dostanu 63kWh na 100km. Potom tedy (63-22=41, 41/63=0,65 – elektromobil má o 65pct menší potřebu energie. Nahradíme-li pouze polovinu elektromobilů, klesne nám potřeba energie na dopravu cca o 32procent. Vezmeme-li, že 25 procent celkové energie v ČR je potřeba pro dopravu, ušetřili bychom 32/4=8procent veškeré potřebné energie. (Autor 1)