Big_loader_ajax

Očekáváme na plénu: Zelené certifikáty, Obchodní dohoda s UK po Brexitu a rezoluce k útoku ve Vrběticích

26.04.2021

Tento týden mě čeká skutečně nabité plenární hlasování. Schvalovat se bude rezoluce k útoku Ruska ve Vrběticích, Zelené certifikáty Covid-19 či Dohoda o Brexitu. Debatovat budeme na plénu také o incidentu Sofagate, který nastal při návštěvě představitelů EU v Turecku.

Tzv. Sofagate během návštěvy představitelů EU v Turecku

Plenární zasedání otevře rozprava o diplomatickém a protokolárním incidentu během návštěvy předsedkyně Evropské komise a předsedy Evropské rady v Turecku, při němž nebylo Ursule von der Leyen nabídnuto rovnocenné zasedací místo jako Charlesi Michelovi. K incidentu, který otevřel diskusi o postavení obou představitelů Unie v zahraničních záležitostech EU a oživil debatu o turecko-unijních vztazích, se na plénu vyjádří jak Ursula von der Leyen, tak Charles Michel.

Diskuse a rezoluce odsuzující výbuch ve Vrběticích

Ve středu od 15:00 bude plénum Evropského parlamentu na návrh české delegace v ELS diskutovat o útoku ruských agentů na muniční sklad ve Vrběticích. Ve čtvrtek odpoledne by pak měl parlament přijmout usnesení odsuzující útok Ruska jako nepřijatelný akt nepřátelství, vyjadřující solidaritu s Českem a podporu kroků české vlády vyhostit zaměstnance velvyslanectví Ruska v Praze.

Selhání kontrol unijních dotací v ČR

V úterý budou poslanci hlasovat o udělení účetní uzávěrky Evropské komisi za hospodaření s rozpočtem EU. Vyřešení přetrvávajícího střetu zájmů premiéra Babiše, zastropování dotací pro fyzickou osobu, zavedení unijního digitálního registrů skutečných majitelů, ale i předcházení dalších případů českých školících středisek jsou požadavky, kterými Evropský parlament udělení rozpočtového absolutoria podmiňuje.

Schválení obchodní dohody se Spojeným královstvím po Brexitu

V úterý večer se očekává, že poslanci odsouhlasí obchodní dohodu vyjednanou mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím po Brexitu. Kromě dohody o volném pohybu zboží, služeb a investic, text upravuje podmínky státní pomoci podnikům, daňovou transparentnost, leteckou a pozemní dopravu, energetiku, rybolov, ochranu dat a koordinaci sociálního zabezpečení. Na dodržování dohody bude dohlížet společný Výbor pro partnerství a obě strany budou mít možnost dovolat se mechanismu řešení případných sporů. Evropský k dohodě předkládá také své usnesení, ve kterém především upozorňuje na nutnost dodržování závazků o Severním Irsku.

Covid19 Digitální certifikát

Ve středu večer bude Evropský parlament hlasovat v urychlené schvalovací proceduře o návrhu tzv. digitálního zeleného certifikátu, tedy vzájemně uznávaného dokladu o očkování proti Covid19, negativním testu nebo prodělání nákazy. Certifikát s QR kódem vydávaný elektronicky nebo papírově je navržen jen pro cestování v rámci EU. Zaručí stejná práva v daném členském státě všem, kteří se certifikátem prokážou bez ohledu na to, z které země cestují. Pravidla, která se na cestující s certifikátem budou vztahovat, stejně tak jako jakou vakcínou - nad rámec těch schválených Evropskou lékovou agenturou - mohou být lidí očkováni, si však mohou členské státy stanovit samy. Po hlasování parlamentu bude návrh certifikátu urychleně projednán s Radou a do konce příštího měsíce by měl být i přijat v definitivní podobě.

Odstranění teroristického obsahu online do jedné hodiny

Zásadní a dlouho projednávaná legislativa zavádějící povinnost pro internetové platformy odstranit do jedné hodiny od vyzvání teroristické příspěvky bude hlasována ve čtvrtek. Z internetu bude takto policií dohledáván a stahován všechen obsah, který podněcuje, navádí, přispívá k terorismu nebo nabízí instrukce, jak spáchat útok nebo se přidat k teroristické skupině. Výzvu provozovatelům internetové platformy ke stažení může zaslat policie z každého členského státu.

Program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

V pondělí bude Evropský parlament diskutovat a v úterý hlasovat o předběžné dohodě s členskými státy na rozpočtu Horizont Evropa, tedy 95 miliard euro na podporu výzkumu a inovací v EU s cílem udržet konkurenceschopnost Evropy ve světovém měřítku. Rozpočet, který navazuje na dosavadní program Horizont 2020, nově umožní financování projektů v kultuře a kreativním odvětví a navyšuje výrazně částku na digitalizaci, především pak na kvantový výzkum.

Ochrana půdy

Ve středu by měl Evropský parlament přijmout usnesení apelující na ochranu půdy, k jejíž degradaci nejen v EU dochází. Poslanci proto vyzývají Evropskou komisi, aby předložila společný rámec pro zachování a obnovu kvality půdy a představila konkrétní řešení pro řešení problémů míst s nejvíce znehodnocenou půdou v Evropě. V globálním měřítku by Evropská unie měla dovážet pouze výrobky ze třetích zemí, které dodržují stejné normy v oblasti životního prostředí a udržitelného využívání půdy.

Zdanění digitální ekonomiky

Ve středu večer bude Evropský parlament hlasovat o své výzvě k zavedení globálního zdanění v digitální ekonomice či alespoň k představení řešení na evropské úrovni. Ve své zprávě z vlastní iniciativy parlament stanoví pro Komisi nejzazší termín do června 2021, do kdy by bez ohledu na probíhající diskusi na úrovni G20 a OECD měla předložit vlastní návrhy zdanění digitální ekonomiky včetně zavedení evropské daně z digitálních služeb.

Autor článku : Luděk Niedermayer