Big_loader_ajax

Očekáváme na plénu: klimatický zákon, právní stát a hodnoty EU, změny v Komisi

05.10.2020

Poslanci vyzvou k vytvoření nového mechanismu na ochranu právního státu a budou hlasovat o ambicióznějších cílech snižování emisí.

Změny na postech komisařů

Ve středu bude Parlament hlasovat o svém stanovisku ohledně změn v Evropské komisi. Mairead McGuinnessová by měla být jmenována novou komisařkou pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů a současný výkonný místopředseda Komise Valdis Dombrovskis by měl převzít odpovědnost za obchodní politiku. Hlasování se koná v návaznosti na veřejná slyšení obou kandidátů v parlamentních výborech v pátek 2. října.

 

Zásady právního státu

Ve středu poslanci navrhnou nový mechanismus na ochranu demokracie, právního státu a základních práv napříč EU. Měl by být postaven na stávajících nástrojích, jako je například každoroční zpráva Komise o právním státě. Měl by však mít širší rozsah a obsahovat konkrétní doporučení zemím EU.

Rozprava: pondělí 5. října 

Hlasování: úterý 6. října (pozměňovací návrhy) a středa 7. října (konečný text) 

Typ dokumentu: legislativní usnesení

V samostatné pondělní debatě s představiteli Komise a Rady chtějí poslanci zdůraznit, že čerpání prostředků z unijního rozpočtu by mělo být podmíněno respektováním zásad právního státu. V jednáních o dlouhodobém rozpočtu EU Parlament apeloval na snížení nebo zmrazení eurofondů pro země, které tyto zásady porušují.

Rozprava: pondělí 5. října

Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou

Klima a lesy

Ve středu Parlament přijme stanovisko ohledně evropského klimatického zákona, který přetavuje evropské cíle v oblasti klimatické neutrality do konkrétních závazných předpisů. Výbor pro životní prostředí ve své zprávě žádá snížit emise do roku 2030 o 60% (ve srovnání s rokem 1990) a aby do roku 2050 všechny státy EU dosáhly nulové emise.

V úterý se bude diskutovat o nové strategii EU pro lesy, kterou by měla Komise představit na začátku roku 2021. V souvisejícím usnesení by měli poslanci vyzvat k opatřením ke zlepšení odolnosti lesů proti požárům, záplavám nebo škůdcům.

Rozprava: úterý, 6. října

Hlasování: středa, 7. října

Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), 1. čtení

Typ dokumentu: nařízení 

 

Výsledky summitu EU

Předseda Evropské rady Charles Michel v úterý ráno poslancům představí závěry summitu premiérů a prezidentů zemí sedmadvacítky, který se konal 1. a 2. října. Předseda parlament David Sassoli na úvodu tohoto summitu upozornil, že v jednáních o dlouhodobém rozpočtu Parlament nic nezpomaluje, ale hájí zájmy občanů.


Bulharsko

V pondělí budou poslanci diskutovat o právním státě a základních právech v Bulharsku poté, co v zemi vypukly protesty kvůli obviněním z korupce ve vládních kruzích. Ve čtvrtek se bude hlasovat o souvisejícím usnesení.

 

Crowdfunding

Crowdfungind představuje pro malé firmy a startupy vynikající alternativy k bankovním půjčkám, ke kterým se častokrát nedostanou. Parlament bude v pondělí hlasovat o nových pravidlech, která by měla lépe chránit investory.

 

Ženy v řízení firem

V pondělní debatě se zástupci Komise a Rady budou poslanci diskutovat o legislativním návrhu, který vyžaduje, aby alespoň 40% členů představenstev velkých firem tvořily ženy. Přijímání této legislativy je velmi pomalé, členské státy v Radě se na společném stanovisku již několik let nemohou dohodnout.

Původní znění článku zde.

Autor článku : Tiskové oddělení Evropského parlamentu
Zdroj : Evropský parlament