Big_loader_ajax

O unijním "odzbrojení"

13.03.2017

Než naplno propuknou emoce kolem projednání "zbraňové směrnice" na plénu Parlamentu tento týden, jen shrnutí obsahu v pár bodech:

1. Směrnice se nedotýká dnešních legálních držitelů zbraní. Země mají umožněno využít "grandfarthering", tedy ustanovení, že i zbraně, které si dle novely nebudou moci lidé v budoucnu pořídit, si stávající legální držitelé ponechají. 

2. Nově zaváděné omezení mírně zužuje typy zbraní, které budou moci držitelé oprávnění kupovat. Vyloučeny budou poloautomaty konvertované z automatů a bude omezena velikost zásobníků u poloautomatů (na 10 u "dlouhých" a 20 u krátkých zbraní). Z tohoto omezení bude moci v určených případech stát udělit vyjímku.

3. Schválením směrnice se "okamžitě" nic nestane. Je to směrnice, která představuje "minimální standard". Ten členské země do 15 měsíců vloží do své právní úpravy. Kvalita této transpozice, kterou budou projednávat národní parlamenty, určí, jak velký dopad bude směrnice mít. 

4. Nejde o novou evropskou úpravu - jde o další novelu směrnice pocházející z 90. let. Její opodstatnění vychází z logiky vnitřního trhu a volného pohybu přes hranice. Zároveň je uplatněna subsidiarita - většinu parametrů kromě těch přímo upravených směrnicí, si určují země samy a rozhodnou, jak to učiní. 

5. Nejde o přímou reakci na teroristické útoky. Teroristé neútočí zdaleka jen zbraněmi a mnohdy používají zbraně držené nelegálně. Jde o bezpečnostní problematiku, zejména o riziko využití legálních zbraní ke trestným činům. Mimochodem, statistika MV ukazuje, že u nás je obvykle polovina vyšetřených zločinů zahrnujících zbraně páchána s legálními zbraněmi, polovina s nelegálními. 

6. Poslanci EP podstatně vylepšili a vyjasnili původně nepříliš kvalitní návrh Komise. I přes to, že ministři zemí s některými návrhy parlamentních vyjednavačů nesouhlasili, má velká většina poslanců (nejen v naší frakci) za to, že toto je dobrý kompromis mezi zájmy držitelů zbraní a těmi, kteří by preferovali "menší výskyt" zbraní v rukou civilistů. Zásah do "života" myslivců či sportovních střelců je minimální (pokud vůbec nějaký).

7. Pokud EP směrnici neschválí nebo k ní schválí pozměňovací návrhy, bude dále pokračovat jednání mezi poslanci a zástupci ministrů. Naši vyjednavači mají za to, že výsledkem bude více restriktivní znění. 

8. Naše frakce proto žádala poslance, ať pozměňovací návrhy nepředkládají a nepodporují, neboť nevítáme možné zpřísnění směrnice, které by nové jednání dle odhadu našich vyjednavačů mohlo přinést. K tomu, aby balík pozměňovacích návrhů mohl být projednán, proto zřejmě museli jeho předkladatelé hledat podporu i u některých velmi kontroverzních členů parlamentu, se kterými je spolupředkládají. Toto je postup velice neobvyklý.

Autor článku : Luděk Niedermayer