Big_loader_ajax

O třech malých věcech na Letné

24.06.2019

O volební demokracii, o tom, že občané nejsou zaměstnanci a že čeští politici chrání a objevují hodnoty.

Protests at Letná1. O volební demokracii

Pan Petr Pithart (ústy herce Martina Myšičky) varoval před přechodem k "volební demokracii". Je to blízko konceptu bývalého presidenta Klause a jeho následovníků. Dle ní občané "občas" zajdou k (více méně) svobodným volbám, a pak až do dalších voleb (snad nastanou) politiky "neruší". Zejména pak třeba tím, že se lidé angažují v neziskovkách nebo neformálních sdruženích, a ty politiky někdy i hlasitě kritizují či se snaží ovlivnit jejich jednání. Myslím, že jednu dobrou věc pan Andrej Babiš pro naši zemi udělal: přivedl spoustu lidí k pochopení, že takovýto svět "volební demokracie" nechtějí. Neb je špatný a nebezpečný. 

2. Občané nejsou zaměstnanci

Skvělá formulace od pana Zdeňka Svěráka. Premiér totiž voličům vlastně nabízí - pracujte pro moji firmu, nechte mne pracovat, umím to skvěle a bude Vám dobře. Nejen, že nebude, ale ve skutečnosti je to přesně opačně. Korporátní mluvou jsou totiž občané ne zaměstnanci, ale "vlastníci" naší země. A jejich "zaměstnancem" je pan premiér, kterého si přes volby "najali" na správu naší země. A občané mají právo kdykoliv a jakkoliv se k práci svého zaměstnance vyjádřit. A ten by jasné a silné vyjádření měl brát velmi vážně, i když má "kontrakt". A když věci zajdou daleko, odpovídajícím způsobem reagovat. 

3. Čeští politici objevují a chrání hodnoty

Před pár měsíci vzbudilo u mnoha politiků v ČR pohoršení, že EP konstatoval obavu o stav právního státu v Maďarsku a porušování základních hodnot. Poslanec ODS dokonce inicioval a prosadil k tomu těžko pochopitelnou odmítavou rezoluci (kde vlastně odmítl to, že EP dělá práci dle smluv, které jeho parlament pomohl schválit). Dnes se prakticky každý politik skutečné opozice odvolává na hodnoty, evropské právo a projevuje obavu o právní stát. A nepochybuji o tom, že pokud, nedej bože, by se věci zhoršily, budou volat (právem) po jasném vyjádření Unie, neb dodržování hodnot je jedním z prvních bodů unijních smluv... Doufejme, že prohlédnutí stovek tisíc našich občanů, že demokracie nejsou jen volby, nemají věřit lidem, kteří ze státu chtějí udělat svou firmu a je v ní zaměstnat a že hodnoty jsou důležité a jejich ochrana není jen věcí našeho státu, ale země Unie ji vložili i mezi úkoly své společné Evropy, s námi nějakou dobu zůstane. A pomůže nám vrátit náš stát na cestu, která začala v roce 1989 a po které nás vedl Václav Havel. A mimochodem, je to stejný směr cesty, na které se nachází "naše země v Evropě", což většina občanů od vývoje po roce 1989 očekává. Neb tam leží nejen hodnoty, na které bychom byli hrdí a které nám umožní navigovat stát úskalími dnešního světa, ale i stabilita, bezpečnost a prosperita naší země...

Publikováno také na blogu idnes.

Autor článku : Luděk Niedermayer