Big_loader_ajax

Niedermayer: Věra Jourová možná postrádala jasnější podporu hnutí ANO

07.10.2014

Jménem českých poslanců v Evropské lidové straně chci paní Jourové pogratulovat k tomu, že prošla slyšením v Evropském parlamentu a že ji čtyři výbory EP doporučily ke schválení za člena Evropské komise na základě konsenzu a bez hlasování.

„Jménem českých poslanců v Evropské lidové straně chci paní Jourové pogratulovat k tomu, že prošla slyšením v Evropském parlamentu a že ji čtyři výbory EP doporučily ke schválení za člena Evropské komise na základě konsenzu a bez hlasování. Slyšení bylo náročné a rozsah portfolia do jisté míry ospravedlňoval obecnost odpovědí, což ovšem přispělo k požadavku na doplnění. Jsem potěšen, že paní Jourová na rozdíl od jiných kandidátů nečelila tlaku od některé z národních delegací poslanců. Možná ale postrádala jasnější podporu “jejího” hnutí ANO. Rozhodující je, že při slyšení uspěla a nyní musí doufat v úspěch celé komise při parlamentním hlasování na konci měsíce. Osobně se pak těším, že s paní komisařkou, stejně jako s celou Junckerovou komisí, budeme spolupracovat“, říká Luděk Niedermayer, předseda české národní delegace v poslaneckém klubu ELS.

„Paní Jourová bude jistě dobrou komisařkou a mě osobně přesvědčila o tom, že bude chtít úzce spolupracovat a komunikovat s Evropským parlamentem, což je na základě zkušenosti z minulosti základem úspěchu. Jako předseda právního výboru EP se těším na spolupráci s komisařkou odpovědnou za spravedlnost a ochranu spotřebitele. Portfolio paní Jourové je velmi rozsáhlé, ale přesto věřím, že svoji misi v Evropské komisi dobře zvládne. Jsem přesvědčen, že paní Věra Jourová prokáže, že si plně zasloužila podporu, kterou jsem její kandidatuře vyjadřoval po celou dobu schvalovacího procesu“, říká Pavel Svoboda, předseda právního výboru EP.

Autor článku : Marek Hannibal, tiskové oddělení poslaneckého klubu ELS
Zdroj : www.top09.cz