Big_loader_ajax

Niedermayer: Regulace, která obnoví důvěru ve finanční trhy

19.05.2015

EP dnes podpořil zprávu upravující regulaci indexů - benchmarků, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách.

Manipulace s referenčními úrokovými sazbami LIBOR, referenčními směnnými kurzy a údajná manipulace s dalšími indexy, stály v pozadí skandálů, v důsledku nichž došlo k poklesu důvěry investorů ve finanční trhy a stály finanční instituce stovky milionů eur na pokutách za manipulace. Není vyloučeno, že byla poškozena řada účastníků trhu, neboť objem takovýchto kontraktů se měří na stovky miliard.

Evropská unie stejně tak jako ostatní rozvinuté země na tento vývoj reagovala podstatným posílením regulace, dohledu a zavedením tvrdých sankcí. Evropským parlamentem podpořené nařízení je posledním z těchto kroků.

Evropská komise tento návrh představila v r. 2013, v minulém volebním období však nezískal podporu. Stínový zpravodaj za poslaneckou frakci ELS Luděk Niedermayer (zvolen za TOP 09) vysvětluje důvody takto: "Návrh byl shledán jako příliš široký, když zahrnoval nejen ty nejvíce významné, ale i velmi malé indexy, a celkově zaváděl velmi přísnou regulaci. Vzhledem k tomu, že mezitím byl pro OECD zpracován návrh doporučení pro tuto oblast (vypracovaný mezinárodní organizací IOSCO), hrozilo, že evropská regulace nebude s touto úpravou v souladu. To by znamenalo znevýhodnění evropských firem a nutnost vypořádat se s problémem, jak přistupovat k využívání klíčových referenčních hodnot ze zahraničí".

V hospodářském výboru EP nakonec získal velmi silnou podporu významně přepracovaný text, který vznikl na základě dohody lidovecké, konzervativní a liberální frakce. "Návrh zavádí „proporcionální“ regulaci. Tedy poměrně striktní a závaznou pro nejdůležitější indexy, a požadavek transparentnosti pro indexy malé hodnoty. Tím se dostal do souladu s vývojem regulace na mezinárodní úrovni a umožnil nalézt vyvážený přístup při užívání indexů pocházejících ze třetích zemí. Většina dohledu se odehrává na národní úrovni, ale důležitá role je v návrhu svěřena i "evropskému dohledu&l dquo; v podání Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy - ESMA“, pokračuje Luděk Niedermayer.

Silná podpora, jakou návrh dostal při dnešním hlasování pléna EP, dává šanci, že principy tohoto návrhu se podaří podpořit i v jednání s Radou - v rámci trialogu.
"Věřím, že na konci může být fungující a přitom nikoliv zbytečně nákladná regulace, která zajistí kvalitní poskytování indexů a obnoví důvěru ve finanční trhy. Na dostupné referenční hodnoty z EU a mimo ni totiž každý den spoléhá velká řada podniků, domácností, investorů a finančních institucí, které je využívají k tomu, aby mohli účinně podnikat, obchodovat, investovat, zajišťovat rizika a poskytnout nebo získat úvěr", dodává závěrem Luděk Niedermayer.

Autor článku : Marek Hannibal, tiskové oddělení Evropské lidové strany
Zdroj : www.top09.cz