Big_loader_ajax

Niedermayer: Nová možnost spoření na penzi v EU

Celoevropský osobní penzijní produkt odsouhlasený dnes Evropským parlamentem přinese lidem možnost volby spořit si na důchod v rámci nového spořícího schématu, které bude fungovat napříč EU na základě jednotných pravidel. Vznikne tak standardizovaná forma soukromého důchodového spoření i v těch státech, kde trh se soukromými penzijními produkty zaostává.

Luděk Niedermayer (TOP 09), místopředseda hospodářského výboru, říká: „Stanovení výše penzí a zdrojů, z nichž jsou penze financovány, je na jednotlivých zemích. V tolik potřebné reformě českého důchodového systému bohužel několik posledních českých vlád neudělalo nic, či dokonce zrušily pokus o reformu, který byl uveden v život. Jsem proto rád, že se státy v EU, v rámci jasně ohraničených možností unijní spolupráce, dohodly na vytvoření této nové možnosti, jak spořit na důchod.“

Celoevropské osobní penzijní produkty, které budou moci certifikovaní poskytovatelé nabízet již od letošního roku, budou doplňovat stávající státní, zaměstnanecké a vnitrostátní osobní penzijní produkty, které napříč Evropou existují, aniž by nahrazovaly nebo harmonizovaly vnitrostátní důchodové režimy.

„Větší nabídka penzijních produktů od řady evropských bank, fondů nebo investičních firem povzbudí konkurenci, z větší kvality služeb tak budou mít prospěch především lidé. Výhodný bude i pro ty, kteří začnou pracovat v jiném členském státě, spoření totiž bude přenositelné do jiného členského státu. Díky jasně definovaným standardům tohoto produktu budou pracovně mobilní lidé přesně vědět, co od spoření očekávat bez ohledu na to, kde se nacházejí,“ vysvětluje Luděk Niedermayer.

„Za přínos považuji i otevření trhu, pro certifikované poskytovatele celoevropského penzijního spoření, kteří budou moci své služby poskytovat například i online v rámci celé EU. To povede ke zvýšení konkurence, a tím zlepšení služeb,“ dodává Luděk Niedermayer.

Autor článku : Hana Bambasová, tiskové oddělení poslaneckého klubu ELS v EP