Big_loader_ajax

Návštěva komisařky Vestagerové v Evropském parlamentu

17.10.2018

V úterý devátého října navštívila Evropský parlament komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová, aby představila nejnovější vývoj v jí svěřené oblasti.

Pár let po aféře Dieselgate Evropská komise prošetřuje, zda se přední výrobci automobilů v Německu dohodli na omezování vývoje technologie čistých emisí. Případné potvrzení tohoto spiknutí by znamenalo, že spotřebitelům nebylo umožněno koupit si méně znečisťující automobily, i přestože technologie na jejich výrobu byla dostupná, uvedla komisařka. Vestagerová rovněž upozornila, že případné potvrzení údajné dohody mezi automobilkami by mělo za důsledek vyšší znečištění způsobené jimi vyráběnými vozy. Počínání automobilek je navíc velmi znepokojující vzhledem k nedávnému varování předních vědců v rámci panelu OSN, které upozorňuje na katastrofické dopady globálního oteplování a apeluje na potřebu co nejrychleji a razantně zavést změny. Jednou z těchto požadovaných změn jsou právě i nulové emise vypouštěné člověkem do ovzduší.[1]

Komisařka dále informovala parlament o pokračujícím vyšetřování týkajícího se nezákonné státní podpory. Cílem vyšetřování je zabránit státům, aby poskytovaly selektivní daňové výhody, které jsou dostupné pouze některým subjektům. Od roku 2014 bylo nařízeno vyrovnání nezaplacených daní ve výši 15 miliard EUR od více než čtyřiceti společností. Vestagerová upozornila, že EU může bojovat pouze proti daňovým únikům, ke kterým dojde na základě porušení pravidel o státní podpoře („state-aid“ rules) členskými státy. Tedy když se pouze některým společnostem dostává speciálního zacházení.

Jako příklad problému s daňovými úniky, jehož řešení je mimo kompetence Komise, uvedla Vestagerová případ dvojího „nezdanění“ společnosti McDonalds. McDonaldu bylo Lucemburskem dovoleno využít dohody o dvojím zdanění mezi Lucemburskem a Spojenými státy. Společnost poté využila disparit mezi daňovými systémy a výsledkem bylo dvojí „nezdanění“ zisku společnosti, jinými slovy profit nebyl zdaněn ani v Lucembursku ani ve Spojených státech. Komise tento případ vyšetřovala, ovšem došla k závěru, že pravidla porušená nebyla, protože společnosti McDonalds nebylo poskytnuto speciální zacházení vzhledem k tomu, že smlouvu mohl využít kdokoliv. Lucembursko tedy z právního hlediska neporušilo pravidla státní podpory. Komisařka ovšem dodává, že to neznamená, že je takovéto chování v pořádku. Uvedla, že je potřeba, abychom předcházeli disparitám v daňových systémech umožňujícím firmám provést daňové úniky. Na závěr ocenila, že Lucembursko po silné kritice změnilo pravidla pro zdanění.

Poslední téma, o kterém komisařka v Parlamentu mluvila, byla digitalizace ekonomiky a rizika s ní spojená. Jako příklad uvedla nekalé praktiky využívané společností Google za účelem upevnění své dominantní pozice v případě vyhledávání na internetu s použitím mobilních zařízení.


[1] https://www.lidovky.cz/svet/mame-posledni-sanci-zabranit-svetove-katastrofe-varuji-vedci-oteplovani-zeme-muze-ovlivnit-kazdy-z-nas.A181008_164907_ln_zahranici_tn

Autor článku : Dominika Dubská, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera