Big_loader_ajax

Naše zájmy v EU 2. – "O proporcionalitě"

06.09.2017

Zatímco „boj o Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)“ pro mne představuje pomyslnou třešničku na dortu, i když chutnou (nejde jen o prestiž, ale hlavně o tisíce lidí, kteří tam jezdí, a know-how, které by přitahovala), druhé z témat je sice poněkud přízemní, ale asi pro nás významnější.

Jde o snahy jednotlivých zemí omezovat fungování trhu a konkurenci zejména u některých služeb. Země často vytvářejí striktní podmínky pro jejich výkon (které nejsou někdy objektivně zdůvodnitelné) nebo delegují možnost omezení pro jejich výkon na různé, někdy i pro výkon povolání povinné, komory či sdružení.

Zatímco jistá míra „regulace“ některých z nich je zdůvodnitelná (děje se zákony, vyhláškami či závaznou seberegulací), méně již snaha omezit vstup do odvětví (obvykle platí, že více konkurence = lepší výběr a nižší ceny pro uživatele, ale někdy jde i o to zajistit nemožnost „cizinců“ na trh vstoupit).

Samozřejmě, že země (= zájmové skupiny v nich) tento systém, který mnohým vyhovuje, „z okna nevyhodí“ (i když úroveň jeho využití napříč Unií se velmi liší). A Komise, která na rozdíl od „české utkvělé představy“ obvykle tržní postupy navrhuje, přišla teď alespoň s požadavkem závazného „testu proporcionality“, kterým by nové vnitrostátní regulace v této oblasti musely procházet. Jde vlastně o posílení obecného unijního principu, kdy by „míra a rozsah“ regulace měly odpovídat jejímu „společenskému přínosu“ (vzpomínáte na EET u malých podnikatelů? To by tímto testem zjevně neprošlo, ale nejde o „unijní věc“). Tento unijní princip oprávněně chrání jak naše spotřebitele, tak ty, kteří by byli neférově omezeni třeba i v moznosti podnikat přeshraničně.

Ne každý to vidí stejně, a tak od našeho zpravodaje vzešly návrhy, které mají povinnost testu proporcionality omezit... Myslím, že to není v našem zájmu, a tak jsme na poslední chvíli se slovenským kolegou Ivanem Štefancem (členem výboru, který má pravomoc návrhy podávat), podnikli rychlou „protiakci“.

Pokud si myslíte, že mne o to požádalo české ministerstvo, tak se samozřejmě mýlíte. Nevím, co si myslí, a netuším, zda tam o pozměňovacích návrzích vědí. „Odpracovali“ si to kolegové v naší kanceláři, kteří zároveň spolu se mnou teď pracují na 4 zprávách, jejichž deadline je příští týden a ke kterým předkládáme desítky pozměňovacích návrhů…

Autor článku : Luděk Niedermayer