Big_loader_ajax

Moscovici: Musíme přemýšlet více v rámci sdílené evropské suverenity

16.01.2019

Komisař pro ekonomické a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici v úterý 15.1.2019 na tiskové konferenci ve Štrasburku představil plán Evropské komise, který má za cíl změnu současného volebního systému v Radě EU týkajícího se daňových záležitostí z jednomyslné shody na shodu kvalifikovanou většinou.

Oblast daní je vůbec poslední oblastí z původní Římské dohody, která je v Radě rozhodována jednomyslností, což představuje významnou překážku účinného rozhodování, a v důsledku toho neexistuje žádný efektivní jednotný daňový trh. Aby mohla EU držet krok s rychlým hospodářským, společenským a technologickým vývojem, potřebuje být vybavena efektivními nástroji pro rychlé rozhodování. Dle posledního výzkumu Eurobarometru[1] 75 % obyvatel EU vidí daňovou problematiku a boj s daňovými úniky a podvody jako jednu z hlavních priorit. Komisař Moscovici v souvislosti s tím na tiskové konferenci zdůraznil důležitost daňové problematiky jak v evropské veřejné diskuzi, tak i v té světové a vyzval členské státy, aby začaly diskutovat o tom, jak efektivněji přijímat rozhodnutí v této strategické oblasti.

Za čtyři roky se podařilo Radě schválit 14 směrnic proti daňovým únikům a podvodům, nicméně dalších 7 důležitých směrnic týkajících se daní je v Radě blokováno. Takto například Česká republika opakovaně blokovala iniciativu, která by snížila daň z přidané hodnoty (DPH) na on-line publikacích, jako jsou elektronické knihy a digitální noviny. Česká republika využila veto v odvetě za neúspěch při návrhu zavést mechanismus pro boj proti podvodům v nastavení DPH. Česká strategie se však nakonec osvědčila poté, co ministři financí schválili oba dokumenty loni na podzim. Ačkoli se může zdát, že se jedná o úspěch a 14 schválených směrnic není málo, nejednalo se ve většině případech o nějakou promyšlenou strategii směřující ke společnému daňovému trhu, ale spíše o reakci na aktuální kritickou situaci po obrovských daňových skandálech.

K samotnému plánu komisař řekl, že se nejedná o přesunutí daňových kompetencí z členských států na Evropskou unii, neboť k tomu by byla potřeba nová smlouva o EU, kterou by musely ratifikovat všechny členské státy: „Jednomyslnost je bariéra, musíme přemýšlet více v rámci sdílené evropské suverenity než v rámci velmi uzavřené národní suverenity.“ Komisař také zmínil, že nepůjde o skokovou změnu, ale o změnu postupnou. Nejdříve se chce Komise zaměřit na zásadní a očividné problémy a postupně změnu rozšířit dále. Komise tu dle Moscoviciho není od toho, aby navrhovala nové daně, rozdávala nové kompetence, ani aby harmonizovala daňové sazby.

Komisař Moscovici pak zakončil tiskovou konferenci zmíňkou o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu: „Jsme téměř v předvečer evropských voleb. Musíme poslat našim občanům silný signál, že Evropa není problémem, ale řešením tím, že postupně prolomíme překážku v podobě hlasování o jednomyslnosti v daňových záležitostech. Jsem si jist, že jim tímto můžeme poskytnout konkrétní důkaz o Evropě, který od nás očekávají.“


[1] http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eurobarometer/20160707STO36204/tax-fraud-75-of-europeans-want-eu-to-do-more-to-fight-it

Autor článku : Josef Ševčík, stážista v kanceláři Luďka Niedermayera