Big_loader_ajax

Macron zahájil předsednictví EU. Jaké budou francouzské priority?

25.01.2022

Během lednového plenárního zasedání ve Štrasburku jsme měli možnost sledovat uvedení francouzského předsednictví projevem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Macron při svém projevu předně zmínil tři evropské přísliby. Příslib demokracie, pokroku a míru. Zkusme tedy skrze ně představit, o čem mluvil a co můžeme od francouzského předsednictví očekávat.

Emmanuel Macron zdůraznil, že se evropská demokracie i přes všechnu kritiku ukázala jako mnohem silnější a úspěšnější než autoritářské režimy v boji s epidemií COVID-19 a společenskými a ekonomický problémy, které s sebou přinesla. Zároveň vyzdvihl solidaritou Evropy a upozornil na to, že EU byla největším dárcem vakcín. Prezident Macron rovněž zdůraznil potřebu věnovat se vládě práva, jakožto klíčové hodnotě, kterou jako Evropané sdílíme a upozornil na problémy s postupnou autokratizací, kterou svět prochází. Macron rovněž připomněl výročí zrušení trestu smrti v Evropě a oznámil, že Francie má v záměru aktualizovat úmluvu o lidských právech. Nakonec podtrhl francouzskou snahu o větší integraci Evropské unie skrze potřebu načrtnout obraz společné evropské historie. Tato inciativa by měla být společnou prací historiků, vědců a dalších odborníků.

Dále jsme měli možnost slyšet o příslibu pokroku. Francouzské předsednictví chce dále pokračovat ve snaze čelit klimatickým a digitálním výzvám našeho světa. Předsednictví chce pokračovat v podpoře snahy zamezit úniku emisí uhlíku mimo hranice Evropské unie. Z toho důvodu je pro něj důležitá snaha o zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. Mechanismu, který by měl zamezit přesunu znečišťujícího průmyslu mimo EU. Emanuel Macron zdůraznil, že bychom se měli věnovat podpoře a rozvíjení nových technologií jako např. vodíku, které nám umožní přechod na bezuhlíkovou ekonomiku. Dále zdůraznil, že Evropa je také námořní velmocí, a proto by chtěl uspořádat summit o oceánech, který by měl proběhnout během února a pomoci ochraňovat i důležitou vodní biodiverzitu. Prezident Macron mluvil i o rozšiřování a budování společného obchodního prostoru v Evropě. Stejně tak podtrhl snahu budovat společný evropský obranný průmysl.

Skrze důraz na společnou obrannou politiku a Evropu silnou při své obraně, se francouzské předsednictví a pan prezident, dostávají k poslednímu příslibu, a to příslibu míru. Prezident Macron zdůraznil potřebu Evropy posilovat svoji obrannou politiku a přicházet s inciativou na obranu evropského prostoru. Ať už skrze jasné společné postoje, tak reformu Schengenského prostoru, obranu vnějších hranic a dialogu se zeměmi mimo EU. Francie chce také budovat platformu pro diskusi a sbližování EU se zeměmi západního Balkánu a Afrikou. I s Afrikou se Francie chystá připravit summit a budovat společnou budoucnost. Evropa podle jeho slov by měla být partnerem pro Afriku v oblasti ekonomické, zdravotní, vzdělávací a klimatické.

Projev přinesl mnoho příslibů, avšak je potřeba pracovat a teprve pak přicházejí reálné výsledky. Před Evropskou unií je plno výzev, ať už bezuhlíková budoucnost nebo silnější evropská obrana – zejména nyní na základě toho, co vidíme na Ukrajině nebo v Bělorusku. Nezbývá, než francouzskému předsednictví popřát mnoho úspěchů a společně pracovat na tom, aby přineslo pokrok nejen pro Evropu.

Autor článku : Max Špachta, stážista Luďka Niedermayera