Big_loader_ajax

Jak budou fungovat "Covid Pasy"?

18.03.2021

Covid pas (v návrhu Evropské komise také jako „Digitální zelený certifikát“) by měl usnadnit na základě potvrzení o očkování, testování nebo prodělání covidu-19 volný pohyb v EU.

Cílem návrhu nařízení Komise je zajistit "společný rámec pro vydávání, ověřování a uznávání osvědčení o očkování, testování a prodělané nemoci covid-19". V případě, že stát akceptuje doklad o očkování jako důvod pro neuplatňování omezení volného pohybu na svém území, bude muset uznat i osvědčení o očkování obsažené v Covid pase vydaném jiným členským státem. Totéž bude platit i u osvědčení o testování a prodělání nemoci covid-19. Státy se tedy mohou samy rozhodnout, zda akceptují očkování, testování či prodělání nemoci covid-19 jako důvod pro neuplatňování omezení volného pohybu na svém území pro konkrétní osobu. Pokud ale ano, musí akceptovat i osvědčení obsažené v COvid pase vydaném jiným členským státem.

Omezení volného pohybu uplatňovaná jednotlivými členskými státu mohou mít různou podobu, jakou známe už teď - od úplných zákazů vstupu na své území až po povinné nastoupení do karantény po příchodu do země. Jednotlivé státy si o tom rozhodují samostatně.

Co Covid pas bude obsahovat?

Covid pas bude elektronický doklad, konkrétně v podobě QR kódu, a na vyžádání bude moci být vystaven i v papírové podobě. Obsahovat bude jméno, datum narození a osvědčení o tom, zda dotyčný prodělal covid-19, byl naočkován nebo jestli má negativní PCR test.

Mohou vyvstat obavy, zda Covid pas bude bezpečný z hlediska ochrany osobních údajů. Informace v něm obsažené by se měly shromažďovat jenom v systémech jednotlivých členských zemí EU, odkud by k nim vedl přístup prostřednictvím digitální "evropské brány". Žádná centrální evropská databáze tedy nevznikne. I tak lze ale očekávat debatu ohledně zabezpečení osobních údajů spojenou i s tím, že jednotlivé země budou muset zprovoznit centrální registr, pokud ho už nemají.

Státy budou povinně uznávat jen očkování vakcínami, které schválila k použití Evropská léková agentura (EMA). Zatím jde tedy o vakcíny firem Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Kromě toho státy budou mít možnost rozhodnout, zda uznají očkování i jinou látkou - třeba ruským Sputnikem V nebo čínským Sinopharmem, které používá Maďarsko. Sputnik V začala EMA klinicky posuzovat počátkem března, čínský výrobce o schválení zatím nezažádal. Že bude akceptovat vakcíny bez rozdílu, ohlásilo zatím Bulharsko. Samotné očkování ale nebude nezbytnou podmínkou pro možnost volného pohybu po EU. Bude stačit i negativní test nebo potvrzení o prodělání Covidu, aby nedošlo k diskriminaci lidí, kteří z různých důvodů očkováni nebyli.

Pokud jde o potvrzení o testování, mělo by se jednat o PCR test. Jednotlivé země si pak určí, kdy nejpozději ho musí dotyčný podstoupit před vstupem na jejich území.

V praktické rovině by Covid pas měl kromě umožnění vstupu na území jiného členského státu umožnit také účast na různých aktivitách na území daného státu, jako třeba přístup na koncerty, sportovní akce, do fitness centra, restaurace nebo baru. Podobný systém už využívá Izrael. Samy členské státy EU si opět rozhodnou, jestli takové pravidlo zavedou. Podmínka je, že nesmí diskriminovat občany jiných členských států oproti svým vlastním. Tzn. pokud stát umožní vlastním občanům třeba vstup na koncert s potvrzením o očkování, musí jej umožnit i občanu jiného členského státu s platným Covid pasem obsahujícím potvrzení o očkování.

Covid pas by neměl být nutným předpokladem pro využití prostředků mezinárodní osobní dopravy, jako jsou aerolinky, vlaky, autobusy nebo trajekty. Tzn. cestovat těmito dopravními prostředky by mělo být nadále možné i bez Covid pasu za stávajících podmínek, které si stanoví jednotlivé členské státy.

Covid pas si budou moci pořídit všichni občané členských států EU, jejich rodinní příslušníci a občané nečlenských zemí žijící trvale v EU. Platit bude jen do konce koronavirové pandemie. Pak se EU chce vrátit k běžnému režimu volného pohybu osob bez omezení.

Kdy Covid pasy začnou platit?

Komise chce, aby Covid pasy fungovaly už od 1. června, tedy ještě před začátkem letní sezony. Prakticky to bude ale otázka dalšího politického vyjednávání. Jihoevropské státy, které jsou výrazně závislé na turismu, rychlé zavedení Covid pasů podporují. Námitky mělo ale v minulosti například Německo. Tamní kancléřka Angela Merkelová zdůrazňovala, že by Covid pasy měly začít platit až v okamžiku, kdy bude očkování volně dostupné většině obyvatel EU. Otázkou je i to, jak dlouho po prodělání nemoci covid-19 může člověk spoléhat na protilátky a do jaké míry absolvované očkování zabrání tomu, aby dotyčný virus přesto přenášel. To bude asi třeba dořešit buď přímo v nařízení, nebo bude ponecháno na Komisi, aby to dořešila v delegovaném aktu, nebo si to dořeší členské státy každý sám za sebe a pro sebe (to by ale znamenalo riziko nerovných podmínek a nerovného zacházení v EU). Každopádně návrh nařízení komise musí schválit většina členských států zastoupených v Radě, která o tom bude poprvé jednat příští týden, a také většina Evropského parlamentu.

Další postup: po zveřejnění návrhu nařízení 17.3. by členské státy měly začít pracovat na přípravě logistiky zavedení Covdi pasů (na jejich vydávání a ověřování údajů v nich obsažených). Do 1. června (očekávaného data spuštění Covid pasů) by Komise měla zřídit digitální infrastrukturu, která by usnadnila ověřování digitálních zelených certifikátů (Covid pasů) a členské státy by měly zavést nezbytné změny ve svých národních systémech zdravotních záznamů, včetně jejich případné elektronizace.

Očkovací pasy už má například Čína, zmíněný Izrael, ale také vybrané mezinárodní organizace jako třeba asociace pro leteckou dopravu IATA, která sdružuje významné aerolinky American Airlines nebo Emirates. Svůj vlastní průkaz chystá třeba Řecko pro epidemicky "bezpečné" cestující ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Ruska nebo Číny.