Big_loader_ajax

Každý rok svůj boj s rakovinou prohraje 1,3 milionu Evropanů. Europoslanci představili návrh, jak s rakovinou bojovat

21.02.2022

Každých devět sekund je jeden občan EU diagnostikován s rakovinou. Každý rok si takovou diagnózu vyslechne okolo 2,7 milionu Evropanů a každý rok svůj boj s touto zákeřnou nemocí nepřežije přibližně 1,3 milionu občanů, včetně 2000 dětí a mladých lidí.

cancer symbolDne 16. února jsme v Evropském parlamentu schválili závěrečná doporučení pro komplexní a koordinovanou strategii EU pro boj proti rakovině, která je tak nyní jedním z hlavních bodů Evropské zdravotnické unie, tedy součástí souboru návrhů na posílení připravenosti a reakce EU na zdravotní krize.

Tento evropský plán pro boj s rakovinou je založen na rozsáhlých konzultacících s organizacemi zúčastněných stran, jako jsou charity a lékařské organizace, Evropský parlament a členské státy. Jedná se o součást větší iniciativy „zdraví ve všech politikách“ a bude tak propojen s veškerými dalšími prioritami EU.

Plán stanoví opatření na podporu, koordinaci nebo doplnění úsilí členských států v každé fázi onemocnění, od samotné prevence a brzké detekce, přes diagnostiku a léčbu, až po zlepšení kvality života pacientů s rakovinou i po rakovině.

Mezi hlavní body patří důraz na výzkum a inovace, digitální a personalizované lékařství a snížení nerovností v oblasti léčby rakoviny mezi státy EU. Zvláštní pozornost je také věnována dětským nádorovým onemocněním. Plán cílí i na rizikové faktory přispívající k rakovině, jako je tabák, škodlivá konzumace alkoholu, znečištění životního prostředí a nebezpečné látky, a zaměřuje se na i podporu zdravé výživy a fyzické aktivity.

S iniciativou na vytvoření společné strategie pro boj s rakovinou přišel Evropský parlament, za podpory frakce Evropské lidové strany (EPP Group), který se tak výrazně podílel na tvorbě priorit a bude nadále úzce spolupracovat s Komisí a členskými státy za účelem efektivního začlenění jednotlivých bodů do praxe. Na realizaci plánu byly vyčleněny celkem 4 miliardy EUR.

Mezi konkrétní, stěžejní body plánu patří:

 • důraz na prevenci, včetně screeningu a detekce rakoviny,
 • rovný přístup k onkologické péči, a tím i k co nejkvalitnější péči ,
 • usnadnění přístupu k přeshraniční zdravotní péči,
 • zřízení jednotného nákupu léčiv pro léčbu rakoviny jako řešení nedostatku léků,
 • důraz na dopad zdravotních krizí na pacienty s rakovinou,
 • podpora holistického výzkumu, sdílení znalostí a vytvoření Evropského institutu pro léčbu rakoviny.
 • zaručení „práva na zapomenutí“ všem evropským pacientům, především v internetovém prostoru z hlediska jejich onemocnění,
 • zlepšení transparentnosti cen léčby,
 • zajištění přiměřeného a trvalého dlouhodobého financování,
 • posílení role zdravotníků v onkologické péči,
 • nabídnutí screeningu 90 % populace EU, která se kvalifikuje na screening rakoviny prsu, děložního čípku a kolorektálního karcinomu, do roku 2025.

Evropský plán boje s rakovinou je zatím vůbec nejrozsáhlejší a nejvíce ambiciózní iniciativa EU v oblasti ochrany zdraví a boje s vážnými onemocněními. Jeho přijetí mělo obrovskou podporu napříč Evropským parlamentem a u všech stran zdá se panuje vážný zájem na jeho efektivní a rychlé realizaci.

Rakovina je stále rostoucí hrozbou. Hrozbou, která bere bez rozdílu a často i varování – a tento plán je postaven na jediném způsobu, jak lze s touto nemocí bojovat – společně!

Celý plán boje s rakovinou si lze přečíst zde: Evropský plán boje proti rakovině

Autor článku : Vilém Allo a Antonín Kotrba, stážisté Luďka Niedermayera