Big_loader_ajax

Evropská unie uvalí „odvetná“ cla na americké zboží

09.11.2020

Světová obchodní organizace, respektive její Orgán pro řešení sporů, (WTO) koncem října 2020 oficiálně rozhodla a povolila Evropské unii uvalit cla na dovoz zboží z USA v celkové roční hodnotě 4 mld. USD (přes 90 mld. CZK).

Uvalení těchto cel odůvodnila jako odvetu za subvence, které USA poskytovaly výrobci letadel Boeing. USA již dříve uvalily svá cla na evropské zboží, též kvůli subvencování letadel, ovšem Evropou, a to výrobce letadel Airbus. WTO při řešení těchto opakujících se sporů konstatovala, že obě strany poskytují finanční podporu svým výrobcům letadel, a to k zajištění výhodnější pozice na světovém trhu. Tato finanční pomoc je ovšem v rozporu s pravidly Světové obchodní organizace.

Letecký spor se táhne již velmi dlouho. EU a USA se od roku 2004 vzájemně obviňují z nelegální podpory vlastních výrobců letecké techniky – Airbus (EU) a Boeing (USA). Spory výrazně ochromily už tak přetíženou WTO a oba dohromady představují dosud největší firemní obchodní spor na světě.

Evropská komise, ve spolupráci s členskými státy, se snažila jednat o tom, jak předmětné spory kolem subvencování letadel, které trvají již 16 let, vyřešit.

Během minulého týdne došlo ze strany Evropské unie k schválení cel na dovoz zboží ze Spojených států. Vlády většiny zemí EU již předmětná cla podpořily a jejich platnost byla stanovena na pondělí (09.11.2020) na videokonferenci ministrů obchodu členských států EU.

Tedy v případě absence dohody s USA, včetně okamžitého pozastavení amerických cel, bude EU připravena podniknout kroky v souladu s pro ni příznivým rozhodnutím WTO. Prozatím ze strany USA došlo jen k vyjádření amerického obchodního zmocněnce Roberta Lighthizera, ve smyslu, že pokud dojde k zavedení odvetných cel ze strany EU, tento úkon vynutí reakci USA. Prezident Donald Trump pohrozil zavedením tvrdších. Spojené státy tvrdí, Washington tvrdí, že neexistuje právní základ pro zavedení cel ze strany EU, protože dotace pro Boeing byly zrušeny.

V kontextu současné situace je důležité zmínit, že WTO v loňském roce povolila USA, jako odvetu za subvencování evropských letadel Airbus, uvalit cla na zboží z EU v ročním objemu až 7,5 mld. USD. USA neodkladně zavedly 10% clo na evropská letadla (letos zvýšily sazbu na 15%) a 25% clo na další zboží (francouzská vína, skotskou a irskou whisky či sýry). Americká cla se především zaměřují na zboží ze zemí, ve kterých se vyrábějí letadla Airbus, tedy Velkou Británii, Francii, Německo a Španělsko.

EK vyzvala USA k odstranění všech cel, která souvisela s touto kauzou a byla zavedena v loňském roce na evropské výrobky, rovněž dodala, že pokud k odstranění nedojde, nezbyde EU než zavést cla vlastní. Evropská unie již sestavila seznam amerických produktů, na které by bylo možné uvalit cla. Evropské celní tarify by se mohly dotknou letadel a jejich součástí, vína, lihovin, ovoce, ořechů a zemědělských plodin, mražených ryb, traktorů a dalšího. 

Řešení sporů ohledně subvencování výroby letadel zavedením vzájemných cel je krátkozraká a kontraproduktivní forma řešení, která by mohla způsobit nejen finanční újmu oběma stranám, natož v současné době koronavirové krize.

Též by tyto kroky mohly více prohloubit Evropsko-Americké transatlantické vztahy. Očekává se, že s vítězstvím Joa Bidena (proevropský politik, který si uvědomuje důležitost transatlantických vztahů) by mohlo dojít k nápravě ohnisek napětí s Evropou, a tedy nalezeno vzájemně výhodné smírné řešení v této věci. Ovšem i v případě Bidenova vítězství současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi končí mandát až 20.01.2021, tedy stále může být zásadní jeho vliv na vývoj celé kauzy.

Zdroje:

Návrh seznamu produktů, na která by USA mohla uvalit cla (Úřad amerického obchodního zmocněnce)

- Evropská komise

- WTO

Autor článku : Nikol Panoš, asistentka europoslance Luďka Niedermayera