Big_loader_ajax

European Battery Alliance aneb proč jsou baterky pro EU důležité

28.01.2021

Elektromobilita a nadcházející trendy zvyšují poptávku po bateriích, například německé automobilky-BMW, Daimler &VW prodali 3x více elektromobilů než v předešlém roce.

Letošní více než 150% nárůst byl způsoben nejen poptávkou (např. v Německu bylo v prosinci prodáno více elektromobilů než aut na fosilní pohon) ale i regulace a přísné limity CO2 pro automobilky vytvářejí prostor pro investice do baterií a elektromobility. Dále také rostoucí poptávka, která by měla dle různých odhadů 14 až 19krát stoupnout do roku 2030, donutila EU jednat a stát se tedy po Číně 2. největším výrobcem a trhem na světě. Tento impuls ke koordinaci, výzkumu, inovacím a spolupráci byl odstartován v rámci Evropské bateriové aliance.

Evropská bateriová aliance funguje již od roku 2017, kdy bylo v EU vyprodukováno pouze 6 % baterií. Za 4 roky fungovaní nejen že vzrostl zájem o evropské baterie, ale i díky poptávce zabírají baterie vyrobené v EU 20 % trhu. Evropská bateriová aliance je dle europoslance Ismaila Ertuga „zlatý standard“, do kterého EU v roce 2020 investovala přes 20 miliard eur a vytvořila přes 5 milionů pracovních míst.

Evropská aliance baterií si klade za cíl vyvinout inovativní, konkurenceschopný a udržitelný hodnotový řetězec baterií v Evropě. Tento projekt má také vyústit ve stavbu několika gigatováren na baterie, které jsou již dnes v plném proudu za účasti většiny členských států (zčásti také České republiky). Aktuálně je připraveno 6-7 projektů na konstrukci továren na baterie v různých členských státech. Tento průmysl se intenzivně rozvíjí v Polsku, kde společnost LG Chem provozuje továrnu v Dolnoslezském vojvodství a v rámci nového projektu s EIB navýší kapacitu až na cca 65 GWh, čímž se stane jednou z největších továren na světě. Další z plánovaných gigatováren tentokrát ve Švédsku od firmy Northvolt „dostala zelenou“. Tato švédská továrna bude vyrábět baterie z poloviny z recyklovaného materiálu, což odpovídá udržitelnému směřování tohoto průmyslu.

V roce 2030 bude EU potřebovat cca 20-25 těchto gigatováren, aby byla soběstačná a pokryla poptávku. Většina výrobních a inovačních projektů jsou dle strategického plánu EK spolufinancovány Evropskou investiční bankou (EIB) a patří do důležitých projektů společného evropského zájmu (IPCEI) v rámci Evropského institutu inovací a technologií. Nicméně bateriový průmysl nabízí ekonomické příležitosti ve všech směrech, neboť EU může dohnat v tomto odvětví Asii a získat tak nejen soběstačnost, ale i strategickou lukrativní výhodu. Dále je to určitě příležitost pro země s automotive průmyslem. Zatím je nejproduktivnější Polsko a výrobce Solaris, který v rámci projektu „Second Life ESS“ inspirovaným švédským pilotním projektem recykluje lithiové baterie z elektrobusů, ze kterých chce vytvořit sytém stacionárních baterií. Za zmínku stojí i fakt, že ač v ČR tento průmysl máme, tak zatím žádná větší iniciativa nebyla uskutečněna.

Jednou z překážek hodnotového řetězce je dostupnost surovin, kde EU je závislá na dovozu primárních surovin, nicméně firmy a EK se snaží regulovat standardy importovaných surovin. Aktuálně probíhají 4 evropské těžební projekty z nichž jeden je situován v ČR (cínovec), kde se nachází jedno z největších dosud nevyužitých ložisek lithia na světě. Aktuálně, zde probíhá průzkum ložiska příprava projektu, která má být hotová v letošním roce.

Co se týče regulace, EK nahradila stávající směrnici 2006/66/ES, novým nařízením 2020/353 (COD) které narovnává podmínky na vnitřním trhu a upevňuje pozici EU v udržitelném leadershipu. Toto nařízení, reguluje zpracování použitých baterií a jejich recyklaci, a tudíž jejich druhé použití v úložištích nebo jako zdroj materiálu. Navíc EU zajišťuje nejvyšší standardy při ochraně před nebezpečnými látkami (nařízení REACH a vlastní odpovědnost chemického průmyslu). V rámci strategického plánu tato směrnice obsahuje články týkající se standardizace, informovanosti a kvality uvedením „bateriového pasu“, kde jak EU, tak zákazník je informován o obsahu, nebezpečnosti, uhlíkové stopě a mnoha dalších informacích (CE značka…). Tato směrnice také podporuje recyklaci, která již v některých státech funguje a jinde je fázi prototypů. Například ve Švédsku, jsou baterie z autobusů recyklovány a je z nich vytvořeno úložiště solární energie, tento výzkum je financován z programu Horizon 2020 Co se týče menších baterek lídrem jsou Chorvatsko a Polsko, jež recyklují více jak 80 % baterií.

Poptávka po bateriích bude větší, a proto je důležité se co nejvíce věnovat tomuto industriálnímu sektoru. Aktuálně má EIB schváleno nebo v procesu dalších 51GWh tovární kapacity, ale v budoucnosti bude potřeba mnohem větší výrobní kapacity. Baterie jsou důležité nejen pro automobilový průmysl, ale pro celkovou industriální strategii EU. Podle odhadů bude cena baterek klesat, a tudíž akumulace elektřiny i v rámci dalších sektorů jako bydlení a systému budov bude výhodná. Navíc baterie budou hrát ještě větší roli v rámci energetického sektoru, neboť mohou akumulovat energii zejména z obnovitelných zdrojů a poté stabilizovat síť ve špičkách. Aktuální situace, výzkum a bateriová aliance jsou skvělými impulsy k nejen technickým inovacím, ale hlavně k většímu důrazu na udržitelnost v tomto sektoru.

Zdroje:

https://www.obnovitelne.cz/clanek/323/v-evrope-muze-vyrust-az-20-gigatovaren-na-baterie-jde-o-svaty-gral-nizkouhlikove-ekonomiky/

http://www.hybrid.cz/evropska-investicni-banka-ma-na-podporu-vyroby-baterii-pripravenu-miliardu-eur

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/181022_bateriova_aliance_rok_cs

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en

https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/124238/the-european-battery-alliance-is-charging-ahead-with-gigafactory-in-sweden/

https://www.thefirstnews.com/article/poland-and-croatia-lead-eu-battery-recycling-14519

German carmakers outpace Tesla with electrified vehicle surge | Financial Times (ft.com)

Lithium market recharges as electric vehicle sales rise | Financial Times (ft.com)

EU set to introduce recycling targets for battery makers | Financial Times (ft.com)

https://oenergetice.cz/akumulace-energie/projekt-tezby-lithia-na-cinovci-ma-byt-hotov-do-konce-roku-2021

https://www.greencarcongress.com/2021/01/20210112-solaris.html

https://www.eib.org/en/press/all/2020-088-electric-vehicle-battery-production-in-europe-gets-boost-thanks-to-eib-loan-of-eur480-million-to-lg-chem-wroclaw-energy-in-poland

Autor článku : Eva Faltusová, stážistka pana europoslance Luďka Niedermayera