Big_loader_ajax

EU a USA – spojenci, přátelé, konkurenti

Přednáška Luďka Niedermayera pro Visegradskou letní školu v Krakowě.

1. S kým sdílíme hodnoty?

 EU a USA jsou dvě největší ekonomiky světa; také s nejsilnější armádou.

Navíc mají podobné politicko-ekonomické systémy:

- Jsou založeny na demokracii a svobodných volbách; povolují svobodnou politickou soutěž

- Spoléhají na právní stát

- Ekonomiky jsou postaveny na principech trhu a svobodné soutěže

- Podporují mezinárodní obchod a volný pohyb kapitálu

- Tyto principy jsou víceméně uplatňovány v jejich zahraniční politice

Z oboustranného pohledu EU a USA neexistují žádní jiní spojenci, kteří by sdíleli tak podobný “světonázor”. Pokud zůstanou spojenci i nadále, zůstanou nadále silným politicko-ekonomickým systémem, který může sloužit jako inspirace pro ostatní státy světa.

2. Potřebujeme spojence?

I přestože EU a USA jsou dvě největší mocnosti světa, nutně to neznamená, že spojenectví musí být jen o kompromisu. Jsou různé oblasti kde spojenectví EU - USA dává smysl:

- Politické partnerství - díky schopnostem “zůstat pospolu” a shodnout se na důležitých tématech je náš politický model silnější. Toto partnerství může sloužit jako protiklad vůči kredibilitě různých nedemokratických a autoritářských režimů.

- V mezinárodních vztazích – společný postup při řešení různých problémů a konfliktů ve světě vytváří větší tlak a zvyšuje šanci na nalezení vhodných řešení. To samé platí (ne-li více) v situacích, kdy je nutná vojenská intervence.

- Ekonomika – díky společnému souhlasu na principech a pravidlech v mezinárodní ekonomice se tvoří jasné měřítko pro ostatní země.

Protože vzájemně sdílíme většinu hodnot a principů, mělo by pro nás (ve většině případů) být relativně jednoduché být spojenci. Toto spojenectví nás neomezuje na suverenitě, ale dělá nás silnějšími.

3. Současná světová situace

V těchto dnech zde máme bezprecedentní počet výzev, kterým musíme čelit:

- Války, konflikty a z nich plynoucí následky jako například migrace

- Environmentální výzvy

- Pokračování či dokonce expanze nedemokratických praktik v různých koutech světa

- Nárůst nedůvěry občanů v demokracii západního typu

Tvorba nedůvěry nebo neschopnost jednat společně, činí řešení někerých problémů jako téměř nemožné (např. životní prostředí).

4. Výzvy pro EU

Dvě klíčové výzvy:

- Nástup populistických a anti-systémových stran.

- Možné změny v politických pozicích ze strany USA

První trend ve většině případů reprezentuje anti-EU a často anti-USA nálady. Druhý trend může vést ještě k hlubšímu podkopání vztahů mezi EU a USA, (které nejsou v současné době nejlepší; jak ukazuje např. vyjednávání o TTIP) současně s dalekosáhlými následky pro bezpečnost EU (pokud bude oslabena role NATO).

5. Závěr

Spojenectví USA a EU je z hlediska sdílených hodnot i principů naprosto zásadní pro politický i ekonomický systém. V souvislosti s bezpečnostní situací i enviromentálních výzev je třeba hledat společná řešení a být jednotní. Tato pozice se však může oslabit v souvislosti s nástupem populistických a anti-systémových stran stejně jako jednotlivců. V tomto bude důležité sledovat výsledky prezidentských voleb v USA, které by další směřování země mohly naznačit. Pro vzájemné prohlubování vztahů je také důležité vyjednat dohodu o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP), která je velkou příležitostí nejen pro Evropskou unii, ale i Českou republiku. Její uzavření by mělo nesporný ekonomický, strategický i politický přínos.

Autor článku : Luděk Niedermayer