Big_loader_ajax

Erasmus+ dává šanci vycestovat i středoškolákům

13.12.2017

Program Erasmus+ je program Evropské unie na období 2014-2020, podporující zahraniční mobilitu a větší spolupráci mezi školami a vzdělávacími institucemi a organizacemi v Evropě. Snad každý ví, že díky programu Erasmus mohou studovat vysokoškoláci na jiných školách členských států Evropské unie. Erasmus+ ale nabízí spoustu možností i pro středoškoláky!

Mezi tyto možnosti patří například: 

ERASMUS+ pro středoškoláky – individuální žádost:

Erasmus Volunteer: věk 17 – 30 let

Žádá se o grant pro dobrovolnou činnost s EVS přímo prostřednictvím organizace, která vás zašle do zahraničí, nebo prostřednictvím organizace, která vás přijme v hostitelské zemi a zařídíte všechny praktické postupy.

Pro středoškoláky v rámci organizací (organizace žádá o grant) existuje spousta forem ERASMU+, např.:

1. Výměny mládeže, dobrovolnické činnosti a mobility pracovníků s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty. 

Co je to výměna mládeže? Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.

 

Co je cílem této akce? Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost, ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.

Požadovaná kritéria:

- žadatel je vždy ze země programu

- projekt trvá od 3 - 24 měsíců

- aktivita trvá 5 - 21 dní

- počet účastníků: 16 - 60, min. 4 ve skupině + min. 1 vedoucí

2. Vysílání svých žáků nebo zaměstnanců na mobilitu do zahraničí. Žádost o grantovou podporu předkládá organizace, nikoliv samotný účastník. Naplánované aktivity by měly vést k rozvoji organizace jako celku, nejen samotných žáků nebo pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. 

Mobility se mohou zúčastnit žáci středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol a absolventi těchto typů škol (absolvent = do jednoho roku po ukončení školy).

3. Participace a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. 

Požadovaná kritéria:

- Projektu se musí účastnit min. 30 mladých lidí ve věku 13 až 30 let

- Délka projektu je 3 až 24 měsíců

- Počet aktivit ani jejich délka není omezena

- Projekt může být národní (v žádosti figuruje výhradně žadatel) nebo mezinárodní (min. 1 partner z programové země)

- Do projektu musí být zapojeny osoby s rozhodovací pravomocí (žádné věkové omezení)

- Žadatelem může být NNO, NNO působící na evropské úrovni, veřejnoprávní organizace na místní úrovni ze země programu

4. Mateřské, základní, střední školy a další instituce mohou realizovat strategická partnerství. 

Rozlišujeme dva základní typy partnerství: 

a) Partnerství škol 

b) Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (oprávněnými žadateli jsou školy a další instituce, které mají působnost v oblasti školního vzdělávání)

ZDROJE A VÍCE INFORMACÍ:

Stránky Evropské komise o Erasmu+:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_en

Stránky o Erasmu+ v češtině:

http://www.naerasmusplus.cz/

http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/

 
Autor článku : Lada Faldynová, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera