Big_loader_ajax

Otestujte si znalosti o energetice a klimatu a vyhrajte!

05.01.2021

Naše budoucnost bude ve znamení nízkoemisních technologií. Abychom zabránili zvýšení průměrné teploty na Zemi a neohrozili díky klimatickým změnám miliony lidí, musíme radikálně snížit vypouštění emisí skleníkových plynů, především CO2.

K naplnění cílů vede jak změna v chování lidí, tak zejména rozsáhlé technologické změny. Budeme hlavně potřebovat přejít na tzv. čistou energii, která je buď nízkoemisní nebo zcela bez emisí. Mnoho zemí s touto transformací již před lety začalo, bohužel u nás, nejvýše na úrovni slov a ne činů (a někdy ani ne). 
Diskuse, zejména stojící na faktech a zároveň srozumitelná pro širokou veřejnost, je potřeba. K tomu, abychom uspěli a zároveň z této změny získaly i přínosy pro společnost a ekonomiku musíme nalézt ty řešení či technologie, které jsou pro Českou republiku vhodné. Zároveň musíme mít dobrou představu o nákladech a přínosech jednotlivých řešení. A právě znalosti a kvalitní posouzení možností nám umožní nalézt řešení, která zajistí že dostojíme svým klimatickým závazkům a zároveň nesnížíme, ale naopak zvýšíme kvalitu našich životů. Rád bych prostřednictvím nové Energetické soutěže poskytoval podněty k přemýšlení, ale také důležité informace související s tímto tématem. 
 

JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT ? 

Soutěž se bude celkově skládat ze 3 částí: 

  1. Část: O čisté mobilitě

  2. Část: O čisté energii a energetice

  3. Část: O čistém ovzduší

V rámci těchto okruhů budou pokládány jednotlivé otázky (vždy po 5 otázkách). Každý týden zveřejním otázku či jednoduché tvrzení. Na Vás bude tvrzení potvrdit nebo vyvrátit, případně krátce (maximálně v 5 větách) odpovědět s použitím relevantních argumentů. Aby to bylo co nejsnazší, odpovědi budete moci zasílat pomocí odkazu na formulář, který bude vždy v příslušném postu zde na webu nebo na mém facebookovém profilu. Po deadlinu uvedeném vždy u příslušné otázky zveřejním svou reakci a vyberu i ty nejsrozumitelnější a nejlépe odůvodněné odpovědi od Vás. 

Úspěšní účastníci budou samozřejmě odměněni cenami. Tito účastníci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v odpovědním formuláři a bude s nimi dohodnuto zaslání zmíněných cen. Nejlepšímu účastníkovi bude na konci soutěže nabídnuta možnost stáže v naší kanceláři, spolupráce na formování politiky v této oblasti, nebo případně, a zda to situace dovolí, výlet do Štrasburku. Na první otázku se můžete těšit v příštích dnech. Pojďme se tedy společně zamyslet nad naší nízkoemisní budoucností!

#soutezimsludkem

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje v rámci soutěže “Energetická soutěž“ zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících. Souhrnné podmínky vztahující se k ochraně osobních údajů najdete na spodní liště na našem webu.