Big_loader_ajax

EMIS aneb kde se stala chyba…

22.09.2016

Komentář Luďka Niedermayera k emisnímu skandálu některých automobilek.

Každé pondělí trávím na slyšeních výboru, který hledá odpovědi na otázku, jak došlo k událostem, ústícím k emisnímu skandálu některých automobilek. Takže pro ty, které to zajímá, 3 klíčové body:

1. Technická rovina, která je docela jasná:
- přísně stanovené normy lze s dnes běžně dostupnou technologií i u dieselových motorů plnit
- problém s NOx je jiný než s CO2. Zatímco nižší spotřeba znamená méně CO2, motor optimalizovaný na spotřebu (CO2 musí automobilky snižovat, jinak platí pokuty) produkuje příliš mnoho NOx
- některé automobilky “šetřily” a nevyužívaly zejména SCR katalyzátoru (300-400 euro a místo pro nádrž), který je sto Nox “chytat”. Navíc umožňuje snížit spotřebu auta. Místo toho si pomáhaly zařízeními účinnými pro emisní test (defeat device). Vydělaly na tom dost ("slušný" zisk je kolem 1000 euro na “masových” modelech, úspora pár stovek tedy pomůže)

2. Horší to je s tím, “kdo za to může”:
- role automobilek a jejich managementů je jasná
- ovšem odpovědnost za “neobjevení” tristní reality leží mezi národními zeměmi (jejich instituce auta homologovaly) a Komisí, která legislativu navrhovala, problémy měla identifikovat a vyšetřit
- všichni lidé, které si Komise zve (včetně řady bývalých komisařů) však tvrdí, že “o tom nevěděli”
- nejen můj pohled na legislativu říká, že zařízení odpojující "čistění emisí" je i v Evropě nelegální. Zjevně to, co použil VW, ale možná i jiné (proto se zdá, že se země neženou do vyšetřování)

3. Jasnější je, co dál:
- do života budou uvedeny nové emisní testy. Více odpovídající reálnému provozu, testovat by se namátkově měla i vozidla po celou dobu produkce. Automobilky budou muset být otevřenější v "emisních strategiích"
- zavedeny budou také testy za reálných podmínek, které nyní již dobrovolně některé firmy dělají a zveřejňují (PSA)
- vyjasněno by mělo být použití “vypínání” zařízení k čistění emisí (nad rámec toho, co je zjevně zakázané) stejně tak jako striktnější dohled na laboratořemi, které homologace provádějí (což budeme projednávat)

Parlamentní komise, která občas vypadá jako inkvizice, na níž se předvádějí někteří poslanci (což se mi nelíbí, ale i to je podle některých politika), ještě pár měsíců poběží. Mne čeká návštěva v několika firmách, které se technologiemi "čistění výfukových plynů" zabývají.

O práci zmíněné parlamentní komise toho najdete hodně na našem webu. Včetně záznamů slyšení a materiálů. Zde je pár aktualit. 

Autor článku : Luděk Niedermayer