Big_loader_ajax

EK v boji s koronavirem (týden 20. až 24.4.)

26.04.2020

O co se tento týden zasadila Evropská komise v boji proti pandemii koronaviru?

20.4.

Komise zřídila datovou platformu EU COVID-19 za účelem rychlého shromažďování a sdílení komplexních údajů o výzkumu koronaviru, jako jsou sekvence DNA, proteinové struktury, údaje z předklinického výzkumu a klinických hodnocení, jakož i epidemiologické údaje. Komise tak činí další krok v podpoře výzkumu a inovací s cílem vyvinout očkovací látky, nová ošetření, diagnostické testy a lékařské systémy, aby se zabránilo šíření koronaviru. Tato platforma je důležitou součástí budování evropského cloudu Open Science Cloud, kam vědci budou moci ukládat, sdílet a analyzovat širokou škálu informací o koronaviru, od genomických údajů po mikroskopii a klinická data.

21.4.

Prostřednictvím mechanismu EU pro civilní ochranu v boji proti pandemii coronavirus, a tedy za koordinačního a finančního přispění EU, posílá Slovensko masky a dezinfekční prostředky do Itálie, Rakousko posílá rukavice a dezinfekční prostředky do Chorvatska a v rámci celkové podpory EU pro západní Balkán posílá Rakousko také rukavice, dezinfekční prostředky a další předměty do Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie, Černé Hory a Moldavska. Srbsko také z Rakouska obdrží pokrývky, matrace a stany pro migranty na svém území.

22.4.

Komise navrhla balíček makrofinanční pomoci ve výši 3 miliard EUR pro deset partnerských států v rámci politiky rozšíření a sousedství s cílem omezit hospodářský dopad krize koronaviru v těchto partnerských zemích. Návrh doplňuje strategii „Team Europe“, což je cílená reakce EU ve výši 15,6 miliard EUR na podporu úsilí partnerských zemí při řešení pandemie koronaviru. Příjemci jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Jordánsko, Kosovo, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Tunisko a Ukrajina.

23.4.

Komise navrhla výjimečná opatření směřující k rychlé podpoře zemědělského sektoru a trhů s potravinami po vypuknutí krize koronaviru. Konkrétně Komise navrhuje podpořit soukromé skladování mléčných a masných výrobků, flexibilitu při provádění programů podpory trhu a výjimečnou odchylku od pravidel hospodářské soutěže EU za účelem stabilizace trhů v různých zemědělských odvětvích. Například odvětví mléka bude moci kolektivně plánovat produkci mléka a odvětví květin a brambor bude moci stahovat neprodejné produkty z trhu. Takový režim by platil pouze po dobu nejvýše 6 měsíců. Komise bude pečlivě sledovat pohyby spotřebitelských cen, aby se zabránilo nepříznivým účinkům. Cílem Komise je přijmout tato opatření do konce dubna.

24.4.

Evropští lídři na své videokonferenci pověřili Evropskou komisi přípravou společné reakce na krizi koronaviru v podobě fondu pro obnovu. Komise by měla začít provedením důkladného ekonomického posouzení a posouzení vazby fondu pro obnovu na evropský rozpočet. Převážná část investic z fondu pro obnovu by měla směřovat na vytváření investic a hospodářské soudržnosti, ke zlepšení hospodářské odolnosti a autonomie Unie, při současné práci na dlouhodobých prioritách, jako jsou Evropská zelená dohoda a přechod na digitální ekonomiku. Komise přitom bude dbát na ochranu jednotného trhu a na nalezení správné rovnováhy mezi granty a půjčkami.

Autor článku : Jan Tlamycha, odborný asistent europoslance Luďka Niedermayera