Big_loader_ajax

Dodržování zásad právního státu v rámci jednání o příštím rozpočtu EU

06.10.2020

Pondělní rozprava na plenárním zasedání EP připomněla vlekoucí se projednávání legislativního návrhu na zavedení rozpočtové podmíněnosti čerpání z rozpočtu EU dodržováním právního státu.

Zatímco Komise s návrhem přišla již v květnu 2018 a EP přijal svůj postoj v 1. čtení v dubnu 2019, Rada s přijetím vlastního postoje dlouho otálela. Dnes však zástupce německého předsednictví během rozpravy oznámil, že se členské státy shodly na návrhu německého předsednictví, se kterým nyní Rada půjde do jednání s EP. 

Jeho asi hlavním rozdílem oproti návrhu komise a postoji EP je zapojení Evropské rady do rozhodovacího procesu vedoucímu k pozastavení nebo zrušení plateb z rozpočtu EU kvůli nedodržování zásad právního státu. V praxi by to znamenalo, že stát, jemuž byly na návrh komise Radou (rozhodující kvalifikovanou většinou, zatímco návrh komise i postoj EP počítá s tzv. obrácenou kvalifikovanou většinou, tedy s možností Rady návrh komise zamítnout) pozastaveny nebo zrušeny platby z rozpočtu EU kvůli nedodržování zásad právního státu, by se mohl „odvolat“ k Evropské radě, která by pak případ projednala.

Není jasné, jakou váhu by takové projednání v Evropské radě mělo na samotné rozhodnutí, z úst německého ministra dnes každopádně zaznělo, že by se nejednalo o právo veta. To je důležité, protože možnost veta by celý rozhodovací mechanismus zablokovala a tento nový nástroj na podporu dodržování zásad právního státu by učinila bezzubým. Věřím, že EP a Rada co nejdříve zasednou k jednacímu stolu a na podkladě svých postojů dospějí v krátkém čase k výsledku, který zajistí, že rozpočet EU nebude zneužíván k uspokojování potřeb autokratů, oligarchů a korupčníků.

Autor článku : Jan Tlamycha, odborný asistent europoslance Luďka Niedermayera