Big_loader_ajax

Dezinterpretace novoročního projevu prezidenta Emmanuela Macrona

11.01.2018

Období Nového roku je pro většinu z nás obdobím rozjímání nad tím, co se podařilo a naopak nepodařilo. Také přední světoví lídři využili tento čas k tomu, aby promluvili ke svým občanům. Na opačné straně často nestojí zdánlivě pasivní příjemci, ale také ti, kteří zprávy dezinterpretují ve prospěch sebe nebo svého politického uskupení. Nás zaujal komentář pana Tomia Okamury, který byl postován v úterý 9.1. na facebookové stránce Tomio Okamura - SPD, a podle našeho názoru se v něm dopustil dezinterpretace novoročního projevu prezidenta Macrona.

Předseda hnutí SPD pan Tomio Okamura v textu uvádí, že v novoročním projevu francouzský prezident “Macron mj. uvedl, že se chce nadobro zbavit evropských národů a raději vytvořit jednotné společenství, ve kterém se budou všichni cítit jako jeden národ - Evropané. Chce, aby EU měla vlastního ministra financí, vlastní rozpočet a vlastní správu ekonomických záležitostí. Domnívá se také, že by Unie měla mít vlastní armádu a policii na svých hranicích, harmonizovaný daňový systém a politicky silnější Evropský parlament s nadnárodními stranami a hnutími. A státy, které tyto myšlenky nesdílí, by neměly být v srdci nové Evropy, se kterou Macron počítá.“[1] Pokud se však zaměříme na primární zdroj novoročního projevu francouzského prezidenta,[2] můžeme říci, že prezident Macron vůbec nehovořil o vlastním rozpočtu, nehovořil o tom, že by měla být policie na hranicích. V originálním znění projevu jsme nenašli informace o tom, že by se chtěl nadobro zbavit evropských národů, že by chtěl tvořit jednotné společenství, ve kterém se mají všichni cítit jako jeden národ, a které by mělo mít vlastní správu ekonomických záležitostí a harmonizovaný daňový systém.

O čem ve skutečnosti v dané pasáži novoročního projevu francouzský prezident hovořil? Dle jeho slov nemůže Francie uspět bez silnější Evropy. Dále hovoří o tom, že potřebujeme obnovit evropskou ambici - nalézt Evropu, která je svrchovanější, sjednocená a demokratičtější. Francouzský prezident hluboce věří, že se Evropa může stát ekonomickou, sociální, ekologickou a vědeckou sílou, která bude schopna čelit Číně a Spojeným státům tím, že bude nositelem hodnot, které nás formují a tvoří naši společnou historii. Na závěr Macron apeluje na své spoluobčany tím, že národní soudržnost závisí především na jejich zapojení. Apeloval na to, že jsou součástí jednoho velkého francouzského národa. Každý z francouzských občanů se musí podílet na tom, aby život celého národa byl lepší.


[1] Tomio Okamura - SPD, cit. 9. 1. 2018, dostupné z: https://www.facebook.com/tomio.cz/

[2] Vœux du Président de la République pour l'année 2018.cit. 9.1. 2018, dostupné z: http://www.elysee.fr/declarations/article/v-ux-du-president-de-la-republique-pour-l-annee-201/

Autor článku : Jana Kapolková, Aneta Sklenářová, Barbora Urbanová, stážistky v kanceláři Luďka Niedermayera