Big_loader_ajax

Jak docílit toho, aby EU byla "fit for 55"?

24.06.2021

Evropská komise přináší ambiciózní plán "Fit for 55", který slibuje výrazné snížení emisí skleníkových plynů a uhlíkovou neutralitu nejpozději do roku 2050. V prosinci 2020 EU schválila zvýšení evropského klimatického cíle pro snížení emisí do roku 2030 z původních 40 % na nových 55 % (oproti hodnotám z roku 1990). Vzhledem k tomuto kroku byla potřeba připravit ambiciózní balíček zákonů a opatření, označován jako „Fit for 55“, který má pomoci těchto procentuálních cílů v roce 2030 dosáhnout. Návrhy, zaměřující se mimo jiné na dopravu, energetiku a bydlení, budou v úplnosti představeny 14. července.

Jednou z nejdůležitějších součástí balíčku "Fit for 55" bude reforma systému obchodování s emisními povolenkami, tzv. EU ETS. Podle plánů Evropské komise se uvažuje i o zahrnutí sektoru silniční dopravy a sektoru budov. Zároveň sektory letecké a námořní dopravy budou vyjmuty ze systému výjimek a budou na ně uplatňovány vyšší nároky. Tyto oblasti již tedy nebudou moci využívat "volných" emisních povolenek distribuovaných zadarmo. V dopravě dále budou podporována alternativní paliva, a to nejen v osobní, ale také v dopravě námořní a letecké.

V balíčku Fit for 55 se také objeví mechanismus Carbon Border Adjustment, neboli uhlíkové clo. Cílem tohoto nástroje je zamezit tomu, aby evropské firmy přesouvaly svou výrobu za hranice EU, kde je menší tlak na snižování emisí CO 2. Uplatnění tohoto typu cla však ještě bude předmětem mnoha diskuzí, neboť je potřeba najít způsob, který nebude v rozporu s dohodami a pravidly Světové obchodní organizace o volném obchodu. 

Obdobná změna se odehraje i v energetice. V plánu je nastavení minimálního zastoupení obnovitelných zdrojů na úrovni 32 %. Mimo jiné větší zastoupení obnovitelných zdrojů přispěje k energetické bezpečnosti EU díky snížení závislosti na dodávkách energií z území mimo členských států. Návrh představuje legislativu, jež zjednoduší realizovatelnost fotovoltaických, větrných a vodních energetických projektů. K uhlíkové neutralitě dále přispěje novela, která bere v potaz udržitelnost použitých materiálů během rekonstrukcí bytových prostorů nebo například lepší využitelnost tepelné energie vygenerované z komunálního a průmyslového odpadu. 

Podstatnou dimenzí návrhu Fit 55 je zlepšení podmínek pro koncové zákazníky. Jinými slovy úspěšná transformace firem – ať už zpracovatelů oceli, cementu nebo výrobců hnojiv, papíru a sklářského průmyslu – vedoucí k uhlíkové neutralitě zlepší efektivitu, a tedy poměr ceny a kvality. Vzhledem k tomu, že dosažení tohoto cíle bude vyžadovat celkovou transformaci ekonomik členských států EU, výrobci importující produkty s vyšší uhlíkovou náročností do EU mohou být subjektem k výraznějšímu zdanění, než je tomu doposud.

Fit 55 není v rozporu s růstem ekonomiky – právě naopak. Cílem plánu je totiž podpořit ekonomiky členských států, aby mohly směle konkurovat ostatním aktérům na světovém trhu, a to s výhodou založenou na uhlíkové neutralitě. Jedinou cestou k stabilnímu ekonomickému růstu a dostatku pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou je snižování produkce emisí skleníkových plynů.

Udržitelný charakter ekonomik členských států Evropské unie bude dlouhodobě naší výhodou nejen z ekonomického hlediska, ale také povede k lepším životním podmínkám občanů EU. Zároveň bude progresivní politika EU na poli šetrného přístupu k životnímu prostředí motivovat ostatní státy k udržitelnějším ekonomickým modelům. Čas a prostředky, které jsou nyní do udržitelného rozvoje investovány, se v budoucnu vrátí skrze know-how a technologický náskok.

Autor článku : Martin Husek, Natálie Stanová