Big_loader_ajax

Bruno Le Maire ve výboru ECON. Vize francouzského předsednictví v otázkách ekonomických a finančních

02.02.2022

V úterý 25. 1. představil francouzský ministr ekonomiky a financí Bruno Le Maire vizi francouzského předsednictví radě EU v otázkách ekonomických.

Franch Minister Bruno Le MaireNa pravidelném zasedání parlamentního výboru pro hospodářství a měnovou politiku francouzský ministr prezentoval, co jako nynější předseda evropské rady pro hospodářské a finanční věci (Ecofin) chce v následujícím půlroce prosazovat. Slyšeli jsme o poučeních z krizí minulých a budoucnosti evropské ekonomiky.

Zprvu pan ministr zdůraznil fundamentální rozdíl při reakci na poslední finanční a ekonomické krize, které EU postihly. V letech 2008-2011 se EU snažila ochránit výrazným šetřením veřejné peníze, což vedlo k hospodářskému útlumu a dlouhotrvající recesy. Oproti tomu vyzdvihl, jak důležitá změna se mezitím odehrála a EU v reakci na krizi spojenou se světovou pandemií COVID-19 zareagovala společně, evropsky. Napříč Evropou se státy snažily ochránit zaměstnanost a průmysl, což sice vedlo k zadlužování, ale již dnes můžeme v celé EU pozorovat probuzení ekonomiky a opětovný hospodářský růst. Jenže práce nekončí.

Ve světle projevu prezidenta Macrona z minulého týdne se dala očekávat snaha Francie na vytváření jednotného evropského přístupu i k ekonomickým tématům. Této vize jsme také dočkali. Francie přichází s vizí společného evropského ekonomického modelu, který stojí na třech pilířích ekonomického růstu. Jsou to udržitelnost, férovost a inovativnost.

Ministr Le Maire artikuloval potřebu zajistit růst, který bude v souladu se snahou o ochranu přírody a udržitelnosti investic do budoucna. Veřejnost v Evropě si je čím dál tím víc vědoma dopadů svého jednání na přírodu a bude víc a víc vyžadovat inciativu k zajištění udržitelnosti. Francie chce během předsednictví dotáhnout direktivu o uhlíkovém vyrovnání na hranicích, tak aby Evropa dosáhla svých klimatických cílů, ale udržela si silný průmysl v globální soutěži. Tedy aby společné evropské cíle nezlikvidovali evropský průmysl na úkor klimaticky nešetrného, ale levného dovozu ze třetích zemí. Nakonec francouzský ministr zdůraznil, že snaha o udržitelný růst je evropský unikát, v kterém se diametrálně lišíme od nesvázaných Spojených Států a autokratické Číny s důrazem na pouhý ekonomický růst.

Férovost je důležitá pro ochranu zaměstnanců, tak aby každý měl možnost se podílet na naší společné evropské budoucnosti. Stejně důležité je zaměřit se na minimální zdanění. V rámci OECD je snaha o nastavení celosvětového minimálního zdanění firem. V této snaze je Evropa důležitým prosazovatelem, což je z pohledu francouzského ministra evropský úspěch. Stejně tak je ale potřeba pracovat na férovém zdanění digitální ekonomiky a digitálních firem, ať už v Evropě, tak v rámci OECD.

A nakonec pro dosažení klimatických cílů a férovosti bude potřeba inovovat. A i v tom má za francouzského předsednictví být Evropa světovým lídrem. Stojíme před jedinečnou možností rozjet jako první na světě vodíkovou ekonomiku založenou na obnovitelných zdrojích. Stejně tak potřebujeme inovovat digitální technologie a cloudové technologie, tak abychom mohli společných cílů dosáhnout. Je to tedy jedinečná příležitost pro EU jak skrze inovace zajistit ekonomický růst a být důležitým hráčem na světovém poli.

Slyšeli jsme vizi pro Evropskou unii 21. století. Unie může spolu a silná mířit směle do budoucnosti a pracovat na společném evropském ekonomickém růstu. Je tedy jedinečnou šancí i pro Českou republiku se ke snahám přidat a tvarovat společně budoucnost Evropy.

Autor článku : Šimon Jech, stážista Luďka Niedermayer