Big_loader_ajax

Udržitelnější a bezpečnější baterie v EU se stávají skutečností

30.01.2023

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu minulý týden potvrdil finální znění nového nařízení o bateriích, které vychází z předběžné politické dohody s Radou EU dosažené v polovině prosince minulého roku pod taktovkou českého předsednictví. Nové nařízení upravuje regulaci celého životního cyklu baterií a má za cíl zvýšit jejich udržitelnost a bezpečnost. Kromě celé řady přínosů pro koncové uživatele, přispěje nová legislativa také k posílení strategické autonomie Evropské unie, co se týče dovozu vzácných kovů. Jako stínový zpravodaj tohoto návrhu za výbor pro dopravu a cestovní ruch bych rád vyzdvihl několik zásadních aspektů.

V duchu snahy o zavádění oběhového hospodářství v co nejvíce oblastech lidské činnosti obsahuje nová legislativa nejen pravidla pro výrobu a označování baterií, ale pro jejich opětovné využití či recyklaci, které by se navíc měly v čase zvyšovat s cílem podpořit co nejefektivnější opětovné využití materiálů. Dohoda je nyní na legislativním návrhu, který jako první pokrývá celý životní cyklus nějakého výrobku.

Výroba baterií aktuálně velmi zatěžuje životní prostředí a je také závislá na velkém množství vzácných surovin dovážených ze zahraničí. Nové nařízení stanovuje celou řadu cílů nejen z hlediska sběru odpadních baterií, ale také opětovného využití některých z těchto kritických materiálů – například lithia.  To navíc posílí strategickou autonomii Unie.

S tím se však pojí nutnost dále pracovat na rozvoji a posílení recyklačních zařízení v EU, abychom všechen posbíraný materiál byli schopní účinně využít.

Nové nařízení také obsahuje celou řadu ustanovení, která usnadní život běžným občanům – přenosné baterie ve spotřebičích budou muset být nově vyjímatelné a vyměnitelné přímo koncovým uživatelem. Baterie budou také mít svůj “pas”, který bude přístupný skrze QR kód umístěným přímo na baterii. Dále bude zavedena celá řada požadavků na výkonnost, trvanlivost a bezpečnost baterií skrze zákaz některých škodlivých látek. Uživatelé budou tudíž moci snadněji vyměnit starou baterii za novou a dozvědět se všechny potřebné informace o dané baterii pomocí svého chytrého telefonu. Baterie by navíc měly déle vydržet.

Kromě snížení dopadu baterií na životní prostředí a zvýšení autonomie EU mají nová pravidla za cíl také zlepšit fungování vnitřního trhu s bateriemi a vytvořit konkurenceschopný trh právě skrze společné požadavky na bezpečnost, udržitelnost a označování, které umožní výrobcům lépe se orientovat na evropském trhu s bateriemi. Nové nařízení není slepé ani k sociálním dopadům baterií, dohoda také stanovuje požadavky náležité péče pro firmy, které mají povinnost ověřit zdroj surovin, použitých pro výrobu baterií uváděných na evropský trh.

Nové nařízení o bateriích sice nepatří mezi mediálně velmi sledované klimatické návrhy z balíčku Fit for 55, je však nedílnou součástí evropské snahy docílit klimatické neutrality do roku 2050. Kvalitní a udržitelné baterie totiž tvoří základ nejen čisté mobility, ale také mnoha dalších průmyslových odvětví. Vyjednávání trvala víc než dva roky, ale podařilo se je úspěšně uzavřít právě v době, kdy dochází na unijní úrovni k dojednávání velké části klimatické legislativy. Navíc se tak stalo pod taktovkou českého předsednictví, tak můžeme být hrdí, že i Česká republika na tomto návrhu zanechala svůj otisk.

Autor článku : Adam Rosenheim, stážista
Zdroj : Picture: EPP group