Big_loader_ajax

Autorská práva a svoboda panoramatu

06.07.2015

Během minulých týdnů jsem dostal několik dotazů ohledně “žhavé novinky” - „Brusel zakázal fotografování“. Dovolte mě nejdříve vysvětlit legislativní pozadí tohoto „zákazu“ a pak případný dopad na občany EU a můj osobní názor na věc.

Výbor pro právní záležitosti, kde je předsedou pan poslanec Pavel Svoboda (KDU-CSL, ELS) připravil svou vlastní zprávu (nelegislativní text) k již existující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejícím v informační společnosti (tkz. Směrnice InfoSoc). Tato zpráva budou dále diskutována a teprve když bude schválena plénem Evropského parlamentu (hlasovat by o ní měl v červenci, nebo září), budou zaslána Evropské komisi s požadavkem, aby se touto zprávou o změně směrnice Evropská komise zabývala. Parlament tedy projevuje svou politickou vůli, ale v této fázi nevytváří legislativu. Evropský parlament není orgánem, který může novou legislativu předkládat. Na červencovém zasedání Evropského parlamentu se bude o tomto nelegislativním textu hlasovat.

Jen Evropská komise má pravomoc předkládat právně závazné texty. Kdyby se v budoucnu úpravu směrnice předložila, musel by projít celým mechanismem schvalování ve výborech EP, plénem EP a také odsouhlasením členských států v Radě EU. A dnes není jasné, zda toto hodlá komise udělat.

Tímto, ale nechci říct, že výbor Evropského parlamentu dělá práci na nic. Díky tomuto nelegislativnímu usnesení se zvedla veřejná debata o velice důležitém tématu. Debata, která je nezbytnou součástí demokratickém procesu a je velice přínosná nejen ve formování dalšího postupu v reformě Směrnice InfoSoc. V širším smyslu se dotýká hledání dobré balance mezi soukromým skupinovým a veřejným zájem. Což je oblast, která byla třeba v době socialismu v naších zemích tabu a proto budí značnou pozornost.

Takže debata u nás může být intenzivnější než jinde. Nicméně je důležité podotknout, že Česká republika má právně ochranu autorských práv formálně dobře zvládnutou (je spíše na benevolentním sféru spektra – může se u nás fotografovat v podstatě cokoliv), a je klidně možné, že ČR nebude na tom nic měnit, i když by se jednou evropské právo změnilo. Navíc nálada v Evropském parlamentu je nyní taková, že rozhodnutí o svobodě panoramatu zůstane v rukou národních parlamentů.  Ale to hodně předbíhám, neboť není jasné, zda ke změně práva dojde, a když tak k jaké.

V českých médiích se objevili titulky, že EU zakázala fotografování budov, a že je konec sdílení fotek z dovolených atd. To, ale není pravda. Diskutovaný pozměňovací návrh jasně rozlišuje mezi osobními a komerčními účely s ohledem na ochranu autorských práv. Pokud tedy jakkoliv sdílíte fotografii čehokoliv, aniž byste z toho měli nějaký profit, nebylo by nutné mít souhlas autora. Souhlas autora nebo majitele autorských práv, by byl nutný pro komerční využití u soch a budov, které jsou chráněny autorským právem (které trvá 70 let po smrti autora). Netýkalo by se to také panoramat, kde je několik budov, ale jen fotografie zacílené na jedno konkrétní dílo.

V současné pře-technizované době je, ale velice těžké jasně narýsovat čáru mezi komerčním a nekomerčním využitím a v dané podobě by směrnice velice pravděpodobně vytvořila právnicky šedou zónu. Nalezení exaktní úpravy tak nebude jasné, ale extrémy, tedy jasně komerční využití a jasně soukromou oblast (foto z dovolené třeba i na Facebooku) by mělo být bez debat.

I přesto, že pro mnohé občany je otvírání diskuse nepříjemné a nežádoucí, mám za to, že je důležité chránit autorská práva (duševní vlastnictví) stejně jako to soukromé vlastnictví movité.

Právě oblast ekonomiky, která produkuje méně zboží a více třeba know-how, se stává jádrem úspěch ekonomik. Pokud ti, kteří „vymýšlejí“ díla, designy a řešení nebudou mít výsledky své práce přiměřeně ochráněny, nebudou do jejich vzniku investovat ani čas ani prostředky. V současné době jsou v rámci EU autorská práva zřejmě již zastaralá a neodpovídají technologickému vývoji. Je proto nutné k jisté revizi dojít. K revizi, která najde dobrou, vyváženou a férovou balanci zájmů autorů/původců „děl“ a zájmem veřejnosti.

Dovolím si také přiložit odkaz na blog pana Svobody, kde dále problém vysvětluje

http://blog.aktualne.cz/blogy/pavel-svoboda.php?itemid=25463

a nejnovější zpráve Evropské lidové strany k tomuto tématu.

http://www.eppgroup.eu/cs/news/Copyright-reform%3A-freedom-of-panorama-to-remain-national-issue?usebuid=5191

Autor článku : Luděk Niedermayer