Big_loader_ajax

Evropská azylová politika

Výbor pro záležitosti EU uspořádal ve spolupráci s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR panelovou diskuzi na téma „Společné evropské azylové politiky“.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Senát hostil panelovou diskusi k problematice současné evropské azylové politiky. Akce se účastnil třeba europoslanec Luděk Niedermayer. Kromě toho promluvili i přizvaní odborníci. Unijní prioritou pro letošní rok je totiž reforma azylového systému, anebo přísnější kontrola evropských hranic. A v Senátu všechno sledoval Antonín Šimůnek. Antoníne, co zásadního zaznělo?

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor ČT
--------------------
Dobré poledne. Řeč byla o zvládání imigrace, o řešení migrace, taky o vrácení migrantů a samozřejmě vždycky, když se mluví o migraci, tak sklouzne řeč také ke kvótám na přerozdělování uprchlíků. Tady europoslanec Luděk Niedermayer řekl, že by evropské země, ty východo a středoevropské měly přestat blokovat, měly by se přestat ostře vymezovat vůči principu přerozdělování uprchlíků, protože tím podle něj zpochybňují princip většinového rozhodování v Evropské unii. Šéf výboru pro záležitosti Evropské unie Václav Hampl v téhle věci ale poznamenal, že podle něj by přece jenom měla být na těchto závažných věcech shoda, mělo by se hledat řešení, které vyhovuje pokud možno všem státům. Václav, Vladimír Špidla, pardon, šéf poradců premiéra, ten tady připomněl jeden příklad, který dával za příklad Evropské unie ve zvládání imigrace, a to je případ Španělska před rokem 2010, které zasáhla velmi výrazná migrační vlna a které jí podle něj zvládlo díky tomu, že migranty začlenilo do sociálního systému, brzy je začlo právně zvládat a především podle něj dokázalo spolupracovat se zeměmi, odkud migranti přicházeli, což podle něj v Evropské unii v současné době chybí.