Big_loader_ajax

Jan Svoboda

Očekávání od Stáže
Vyzkoušet si pracovat v jedné z evropských institucí pro mne bylo cílem od chvíle, co jsem se učil o fungování EU v průběhu mých studií. Očekával jsem, že u pana Niedermayera zjistím, co všechno práce europoslance obnáší a jak funguje poslanecká kancelář. V neposlední řadě jsem také doufal, že budu moct plnit úkoly spojené s působením pana europoslance ve výboru ITRE.
Přínos Stáže
Měsíc strávený v kanceláři pana Niedermayera byl pro mne jednou z nejpřínosnější zkušeností v mém dosavadním pracovním životě. I za tak krátkou dobu jsem mohl nahlédnout do zákulisí práce europoslance a zažít pozici skutečného člena jeho týmu, se vší důvěrou i odpovědností. Skvělým zjištěním pro mne bylo, že i jeden aktivní poslanec může prací a úsilím ovlivnit mnoho. Během stáže jsem měl možnost sledovat novinky z oboru, kterému se věnuji, což mi bylo stejně jako rozmanitost práce velkou motivací a naplněním.
Img-20170615-wa00002
Student magisterského oboru International Energy na Sciences Po Paris, specializace Evropa a životní prostředí.

V červnu 2017 jsem byl jedním ze čtyř stážistů v kanceláři pana europoslance Luďka Niedermayera. Vyzkoušet si, jaké je to pracovat v Bruselu, v centru evropského dění a zblízka sledovat postupy a procesy při vytváření legislativy bylo mým přáním od prvních let na univerzitě. Konečně jsem měl možnost v praxi využít teoretické znalosti o fungování Evropské Unie, které jsem získal ve škole.

            Byl jsem navíc nesmírně rád, že jsem mohl jít na stáž zrovna k panu Niedermayerovi a to z několika důvodů. Uznávám ho jako odborníka v oboru s širokým rozhledem. Jeho zájem o energetiku a působení ve výboru ITRE mi dalo možnost pracovat na tématech, které mne zajímají a ve kterých bych se rád v budoucnu profesionálně uplatnil. Během stáže jsem psal články o nových pravidlech pro energetické štítkování v EU, úspěchu aukcí na větrnou energii a budoucí klíčové roli komunitních projektů, aféře Dieselgate nebo společně s ostatními stážisty o tom, jak se vytváří dezinformace. Velmi jsem ocenil, že stáž byla celkově velmi různorodá a podněcovala v nás kreativitu. Často jsme jako stážisté měli možnost vybrat si z mnoha témat, která nás zajímají, a která bychom chtěli zpracovat. Mnoho výborových schůzí a diskuzí na které jsme se stážisty často chodili mne vnuklo myšlenku k dopsání článku. Pro stážisty přínosné se mi také zdály schůze národní delegace, kde jsme zjistili, jaká témata jsou důležitá pro českou delegaci EPP. Jako stážisté jsme dokonce měli přístup na setkání s českým velvyslancem na Stálém zastoupení ČR při EU. Možnost účastni na všech těchto setkáních mi velmi pomohlo udělat si obrázek o tom, jak práce v EP v praxi funguje. Mimo práci pro pana europoslance jsme se navíc mohli účastnit mnoha doprovodných akcí v Parlamentu, jako např. The European Energy Forum nebo konference o Clean Energy Package. V Parlamentu se stále něco dělo a každý si mohl najít to, co ho zrovna zajímalo.  Myslím, že nejzajímavější téma, které jsem za svou stáž zpracovával byl možný výňatek výjimky o používání olova v autobateriích, o které se chtěli zasadit firmy vyrábějící Li-ion baterie. Nebylo vůbec snadné posbírané informace od různých zdrojů poskládat do jednoho posudku a následně doporučit další kroky. Práce mi zabrala několik dní a musel jsem využít mnohé své znalosti i dovednosti, abych mohl podat dobrý výstup. Myslím, že také proto jsem práci tak ocenil. Musel jsem vynaložit velké úsilí, ale nakonec jsem byl spokojený. I můj vlastní názor se na problematiku v průběhu měnil a vyvíjel, jak jsem se dozvídal nové informace nebo téma konzultoval s odborníky.

            V neposlední řadě jsem také ocenil, že jsme měli možnost podívat se, jak to chodí během „štrasburského týdne“. Změna prostředí, zajímavé diskuze a krásné počasí v pěkném francouzském městě byly skvělou tečkou za naší stáží.

            Snažil jsem se zhostit všech úkolů, jak nejlépe jsem dovedl a pevně doufám, že s mou odvedenou prací byl pan europoslanec a celý jeho tým spokojen. Pro mne byl tento měsíc jedním z nejpřínosnějších v mém dosavadním pracovním životě.

            Velmi rád bych nakonec vyzdvihnul práci všech asistentek a asistentů, kteří nám byli vždy k dispozici a na které jsme se mohli jako stážisté vždy obrátit s dotazy ohledně plnění našich úkolů. Myslím, že nám všem byli velkou oporou. Tímto bych jim chtěl ještě jednou velmi poděkovat.