Big_loader_ajax

Matúš Olšiak

Očekávání od Stáže
Spoznať procesy poháňajúce vnútorné fungovanie Európskeho Parlamentu (EP). Oboznámiť sa s charakteristikami jeho postavenia v rámci inštitucionálnej štruktúry EÚ. Jednoducho zažiť a pochopiť EP „zvnútra“.
Přínos Stáže
Rozšírenie znalostí a okruhu záujmov o nové oblasti. Oboznámenie sa s praktickým fungovaním politickej sféry. Nové podnety, kontakty a zážitky ktoré všestranne prispeli k intelektuálnemu a kariérnemu rozvoju.
Dsc_0209_%281%29_a
Absolvent College of Europe v Brugách a Fakulty medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe, v súčasnosti pracuje pre poradenskú spoločnosť FleishmanHillard v Bruseli

Komplexnosť EÚ je jej najväčšou silou a najcitlivejšou Achillovou pätou zároveň. Bez mnohovrstevnej inštitucionálnej štruktúry, komplikovaných rozhodovacích procedúr a zdanlivo zdĺhavého legislatívneho procesu by bolo nesmierne náročné dosahovať rovnováhy záujmov ktorá umožňuje hlbokú integráciu tak rôznorodého spoločenstva akým je Európa. Zároveň však táto komplexnosť vedie k častému nepochopeniu a odcudzeniu početných spoločenských skupín vo vzťahu k EÚ. Cítil som sa poctený keď som dostal príležitosť stážovať u politika, ktorý sa namiesto uchyľovania k lacnému populizmu snaží posilniť dôveru spoločnosti k EÚ a vysvetliť jej nepostrádateľnosť pre Českú republiku ako aj celý región strednej Európy.  

Ako absolvent ekonómie a európskych štúdií som mal najväčší záujem o prácu súvisiacu s Hospodárskym a menovým výborom (ECON) EP (ktorého je pán Niedermayer podpredsedom), no stáž ma prekvapila a nadchla rôznorodosťou tém ktorým som sa mal možnosť venovať. V pamäti mi utkvela napríklad problematika právneho štátu v Poľsku, otázka udelenia štatútu trhovej ekonomiky Číne, či aspekty energetickej politiky EÚ diskutované vo výbore pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Dostatok času bolo samozrejme aj na rýdzo ekonomické analýzy a rešerše, napríklad na tému hypotetického „Czexitu“ alebo makroekonomickej situácie v Číne. Náplň práce bola nesmierne zaujímavá a veľkým zadosťučinením bolo vidieť, že pán europoslanec si naše briefingy pozorne číta a prikladá váhu našim názorom.

Jednou z najlepších spomienok na stáž je samotné fungovanie a atmosféra v kancelárii pána europoslanca. Aj keď tempo práce v EP je neúprosné, jeho tým má výnimočnú schopnosť udržať pokoj a bez problémov sa vyrovnávať so stresom. Pohoda a dobrá nálada v kancelárii pretrvávala aj počas plenárneho zasadania v Štrasburgu – napriek stiesneným podmienkam a intenzity a dĺžky programu schôdze patrí účasť na nej k najhodnotnejším momentom stáže.  

Pre mladých ľudí so záujmom o spoločensko-politické dianie je skúsenosť z EP neoceniteľným prínosom pre osobnostný a intelektuálny rozvoj. Stáž mi pomohla do hĺbky pochopiť fungovanie tejto inštitúcie a rozšíriť moje obzory. Navyše mala pre mňa veľmi konkrétny dopad aj po profesionálnej stránke – nezanedbateľným podielom mi dopomohla nájsť si v Bruseli prácu a naštartovať kariéru v oblasti európskych záležitostí, tak ako som po tom túžil.