Big_loader_ajax

Barbora Honová

Očekávání od Stáže
Kromě vždy obohacující zahraniční zkušenosti jsem od stáže očekávala především bližší vhled do praktického fungování jednotlivých evropských institucí, bezprostřední blízkost legislativnímu procesu, který v rámci institucí probíhá. Možnost zhodnocení funkčnosti, přínosu, ale také nedostatků evropské integrace. Možnost praktické spolupráce s profesionály a odborníky. Rozvoj profesních dovedností. Propojení evropských a národních témat.
Přínos Stáže
Od teoretických znalostí diametrálně odlišná zkušenost s fungováním institucionálního rámce EU. Příležitost zažít vše v praktické rovině je nenahraditelná, zároveň nesmírně obohacující. Spolupráce na velmi zajímavých, nejen evropských tématech. Nabytí jak odborných, tak praktických zkušeností. Rozvoj komunikačních a organizačních dovedností. Dalším plusem je možnost využití jazykových schopností.
B%c3%a1ra_honov%c3%a1_m%c5%afj_nepostradateln%c3%bd_kolega
Absolventka Právnické Fakulty ZČU (2014), Praha

Již od samého počátku stáže jsme celá kancelář měli opravdu napilno. V rámci institucí EU totiž na podzim roku 2014 s novým volebním obdobím došlo nejen k obměně složení Evropského parlamentu. Hledalo se také vhodné složení Evropské komise, vzhledem k účasti poslanců na tomto procesu je volba nové Evropské komise v Evropském parlamentu opravdu ožehavým tématem. Tzv. grilování jednotlivých kandidátů, následné politické kompromisy a přehazování portfolií, to vše bylo opravdu jedinečným zážitkem. Jednotlivá slyšení jsme s napětím sledovali, hodnotili jednotlivé kandidáty, zjišťovali předběžné výsledky a psali případné otázky kandidátům, jejichž portfolia se dotýkala problematiky výborů ECON a ITRE. Někteří kandidáti byli do jisté míry kontroverzní, nakonec však předseda Evropské komise Juncker obhájil svůj tým a mohl se pustit do plnění svých předem stanovených priorit, včetně dnes již dennodenně skloňovaného Junckerova investičního balíčku.

Zajímavým momentem stáže byla "Junckerova" aféra Luxleaks. Ze dne na den se spustila vlna nevole proti tomuto doposud velmi pozitivně hodnocenému předsedovi nové Komise. Ještě jako bývalý lucemburský předseda vlády měl umožnit opakované, na míru šité daňové zvýhodnění některým obchodním subjektům. Juncker aféru ustál. Celá záležitost pak nicméně vyústila ve vznik speciálního daňového výboru, který by do budoucna měl přijít s řešením, které by zamezilo legálnímu daňovému zvýhodňování, kterému jsme v některých členských státech svědky.

V listopadu si Evropský parlament zásluhou pana poslance připomenul 25. výročí konce komunistického režimu v Československu. K 17. listopadu tak v prostorách parlamentu proběhlo promítání dokumentárního filmu "Z deníku Ivany A." vyprávějícího autentický příběh Ivany A., studentky střední školy, tak jak jej zapsala do svého deníku. Ostatní členské státy s podobnými historickými zkušenosti se k významnému výročí připojily mnoha dalšími vzpomínkovými akcemi.

Dalším tématem, které na podzim roku 2014 hýbalo nejen Bruselem, ale i celým světem, byla klimatická konference OSN v Limě. Poslední klimatická konference před dlouho očekávaným summitem v Paříži v zimě 2015 měla být oním zásadním jednáním, které mělo zabezpečit finální úspěch na chystaném summitu v Paříži. Jednání v Limě mělo jednotlivé státy nasměrovat k uzavření závazné dohody o redukci emisí skleníkových plynů v globálním měřítku. Limská konference však dle mnohých přinesla jen velmi nedostatečnou dohodu jednotlivých států deklarující vůli bojovat proti globálním změnám podnebí.

Jako stážistka pana poslance jsem měla příležitost navštívit také jednotlivá zasedání Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem. Diskuse se severokorejským velvyslancem pro mne byla opravdu silným zážitkem. Diplomatické vlohy jednotlivých členů delegace zde byly naplno využity.

Vedle sledování dění ve výborech ECON a ITRE, jejichž je pan poslanec členem, jsem měla příležitost účastnit se mnoha zasedání České národní delegace v Evropské lidové frakci. Delegaci tvoří celkem sedm poslanců, pro mne osobně byla tato zasedání velmi pozitivní zkušeností. Bez ohledu na rozdílnou politickou příslušnost a profesní zájmy spolu europoslanci komunikují na velmi profesionální úrovni. Debaty jsou věcné, kolegiální a vzájemně obohacující.

Stáž v Evropském parlamentu u pana poslance Niedermayera mohu jen doporučit. Splnila všechna má očekávání, příjemným bonusem byl pak velmi schopný a milý tým spolupracovníků.