Big_loader_ajax

Jan Krotký

Očekávání od Stáže
Jako student Evropských studií jsem očekával propojení svých teoretických znalostí o fungování EU s praktickými znalostmi získanými při stáži. Uplatnění jazykových znalostí. Být přímo u tvorby evropské legislativy, jež má přímý dopad na členské země a zhodnotit nakolik je jeden člověk schopen ovlivnit dění v EU. Očekával jsem plné zapojení do fungování kanceláře pana europoslance.
Přínos Stáže
Stáž byla pro mě jednou z největších zkušeností, kdy jsem měl možnost proniknout do témat, jež doposud stála mimo můj zájem. Měl jsem možnost pracovat se skvělým, expertním týmem, včetně mých soukmenovců – stážistů. Stáž mi ukázala i mé slabé stránky, jako je například neznalost francouzštiny, která je hlavně ve Štrasburku téměř nutností. Pan europoslanec mě svojí prací dokázal přesvědčit, že i jeden člověk v Evropském parlamentu má šanci ovlivnit každodenní život občanů EU.
Jan_krotk%c3%bd_1
Student magisterských oborů sociologie a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Ve stejnou dobu byli na stáži u pana Niedermayera další dva stážisté. Každý z nás měl jinou profilaci a pan poslanec nám navrhl témata, která byla blízká našim oborům. Těmto tématům jsme věnovali většinu času naší stáže. Já se věnoval migraci a měl se možnost zúčastnit schůzky s experty Komise, kteří hovořili o návrhu revize Dublinského systému. Tato schůzka byla jen pro členy české národní EPP delegace, která má v současné době 7 členů ze třech českých politických stran. Národní delegace EPP se navíc setkává pravidelně před hlasováním, kdy se informují o následujících důležitých otázkách, jež na plénu budou probírána. Delegace, ačkoliv je složena ze tří českých stran, fungovala pod vedením pana Niedermayera na profesionální úrovni.

Kromě problematiky migrace, jsem se zapojil i do běžných témat kanceláře pana europoslance. Sledoval jsem diskuse ve výborech ECON, ITRE a ve vyšetřovacím výboru pro praní špinavých peněz – PANA, jejichž je pan poslanec členem. Sháněl jsem i informace k otázkám týkající se energetiky či obrany, neboť pan europoslanec chce být o všem informován a raději si vše ověří dvakrát.

Jako součást stáže jsem se zúčastnil i hlasovacího týdne ve Štrasburku, kdy jsme se kvůli nabitému programu dostávali „domů“ v pozdních večerních hodinách. Na závěr týdne jsme, avšak měli možnost si Štrasburk projít a ocenit jeho krásu. Jako nejzajímavější moment ze Štrasburku bych vybral setkání s delegací z Gibraltaru, který vzhledem k tzv. „Brexitu“ čelí určitým otázkám, spojených s hranicemi. Gibraltar je zámořské území Velké Británie a denně překračuje hranice mezi Gibraltarem a Španělskem stovky lidí. Ve Štrasburku jsme taktéž byli přizváni na pracovní snídani, kde vystoupil pan ministr Ťok, jež nás informoval o vývoji kontroverzního návrhu o vysílání pracovníků. Této snídaně se zúčastnila většina českých europoslanců a bylo fascinující sledovat, jak odlišné názory napříč politickým spektrem k této problematice jsou.

Na poslancovi Niedermayerovi jsem nejvíce ocenil jeho zápal pro práci (nejednou jsme dostali email i pozdě v noci), nesmírnou erudovanost a zájem o všechna možná témata. Ačkoliv jsem byl „pouhým“ stážistou, tak se pan poslanec ptal na můj názor a bral ho v úvahu, což je velmi povzbuzující. Jako stážisté jsme se mohli svými rešeršemi, či komentáři podílet na fungování webových stránek, jež zpravuje kancelář pana poslance, což bylo pro mě taktéž motivující. V neposlední řadě bych rád vyzdvihl vysoce kvalitní tým, který pan poslanec má za sebou a velmi šikovné stážisty, jež se k panu poslancovi hlásí. Myslím, že jsem společně se svými kolegy-stážisty vytvořili skvělý tým, kdy jeden druhého motivoval k lepším „výkonům“. Jen je škoda, že stáž trvala pouze měsíc, dokázal bych si představit práci pod panem poslancem na delší časový úsek. Na druhou stranu jsem rád, že jsem dostal šanci být alespoň na chvíli součástí týmu pana poslance.