Big_loader_ajax

Tomáš Ščuka

Očekávání od Stáže
Mé největší očekávání bylo, poznat práci pana Niedermayera a jeho působení ve výborech v nichž zasedá. Neméně důležitá byla take možnost sledovat jak Evropské instituce fungují včetně pochopení mechanismu tvorby politik a jejich významu pro nás všechny. Účast na zajímavých konferencích a workshopech byla take velmi přinosná a splnila mé očekávání.
Přínos Stáže
Měsíční stáž v kanceláři pana poslance, byla obrovským přínosem v mým dosavadních pracovních zkušenostech. Měl jsem možnost pracovat ve výborech ECON a ITRE (hospodářství, měna a průmysl, výzkum a energetika). Účastnil jsem se samozřejmě řady dalších jednání, zasedání, konferencí a jiných schůzí a událostí v Evropském parlamentu.
Step0001
Absolvent Policejní akademie v Praze, obor bezpečnostně-právní studia

Hlavním úkolem bylo informovat pana poslance o hlavních výstupech z jednotlivých zasedání. Připravoval jsem take rešerže k aktuáních témátům výše uvedených výborů a jejich národních, evropských politik.

Jako ne-ekonom, kterému jsou bližší humanitní studia, vnímám za největší obohacení fakt, že jsem celý měsíc pracoval v tématech, jež mě jsou trošku vzdálené. Postupem času, se můj zájem zvyšoval a já si uvědomoval důležitost ekonomických otázek včetně průmyslu a energetiky. Je dobré mít přehled v celospolečenských oblastech, které se týkají každého z nás!

Pracovat v Evropském parlamentu a mít možnost vnímat prostředí kolem sebe, je neocenitelná zkušenost pro kazdého mladého člověka.

Velmi si vážím příležitosti pracovat pro pana poslance. Milým překvapením pak byly některé diskuse, v nichž občas sám otevíral otázky národnostních menšin a jejich soužití. Zájem ekonoma o lidsko-právní oblast včetně schopnosti objektivity v těchto politicko-společensky méně zajímavých tématech, vnímám nejinak než chvályhodně!

Kosmopolitní prostředí v Evropských institucí ale i samotném Bruselu, nás nutí k zamyšlení nad mezilidskými vztahy ve společnosti

Evropská unie má pro evropany obrovský význam a přináší každému z náš řadu příležitostí, které byly v minulosti jen jakousi představou. Nešťastně  tak vnímám přítomnost euroskeptismu a chování některých států, které si neumím vysvětlit jinak než neschopností být součástí něčeho většího a přijímat jinakost. Bohužel néé každý národ/stát, je dnes na tuto schopnost zralý a připravený.

Stáž u pana Niedermayera mohu doporučit každému, kdo chce poznat práci pana poslance a jeho erudovanost, prostředí v evropských institucí a zajímá ho evropská politika.