Big_loader_ajax

Kristýna Ševčíková

Očekávání od Stáže
Nejsem a nikdy jsem nebyla politolog či student mezinárodních vztahů, proto mé největší očekávání od stáže u pana europoslance bylo lepší pochopení celkového chodu Evropského parlamentu a činnost jednotlivých europoslanců v něm.
Přínos Stáže
Stáž u pana Niedermayera naprosto předčila má očekávání. Nejen, že jsem doplnila znalosti o zkušenosti s EP, ale zároveň jsem se naučila mnoho o tématech, která hýbají v současnosti s celou Evropou a plní novinové titulky. Stáž mi pomohla nahlédnout a lépe porozumět legislativním procesům, které se v Bruselu odehrávají a zároveň pomohla odstranit ve mně sebemenší zárodky drobného euroskepticismu.
Img_0367
Absolventka Provozně ekonomické fakulty ČZU (obor Hospodářská a kulturní studia)

Byť již od střední školy mám ekonomické zaměření studia, a nikdy jsem se nějak výrazně nezapojovala do politického života, před čtyřmi lety jsem měla tu čest pracovat na volbách do Evropského parlamentu a s jednotlivými, dnes současnými, europoslanci. Od voleb do EP jsem stále polemizovala s myšlenkou a přáním využít možnosti stáže, kterou pan Niedermayer nabízí. Proto jsem se v posledním roce vysokoškolského studia rozhodla přihlásit do výběrového řízení a k mému štěstí jsem jím úspěšně před Vánoci prošla a v únoru již seděla v letadle do Bruselu.

První den stáže byla nervozita obrovská, a to nejen z neznámého prostředí, ale taktéž z mně ne zcela známého oboru. Během stáže jsem se zúčastnila mnoha zasedání a jednání výborů i přímo plenárního zasedání ve Štrasburku. V rámci rozdělení práce mezi stážisty jsem se zaměřila nejvíce na výbor ECON a pořizovala zápisy z jednání jako podklady pro pana europoslance a zároveň s ostatními stážisty jsme vypracovávali rešerše na zadaná témata (např.: směrnice o zbraních, dopady Brexitu nebo oběhové hospodářství). Během stáže jsem měla možnost se zúčastnit mnoha seminářů, workshopů a jiných aktivit, které na půdě EP probíhají. Nejzajímavější pro mě byla tématika migrace, neboť jsem na toto téma psala diplomovou práci, kterou jsem během stáže dopisovala. Zúčastnila jsem se také několika frakčních schůzí a schůze Stálého zastoupení ČR při Evropské unii, kde mě velmi příjemně překvapila atmosféra mezi europoslanci z různých politických stran, které v domácí politice mají občas problém komunikovat, a jejich snaha dojít diskuzí ke smysluplným závěrům, které jsou ku prospěchu zájmům České republiky a jejím občanům.

Stáž u pana Niedermayera pro mě byla v mnoha ohledech inspirativní, naplňující a velmi přínosná a mohu ji případným zájemcům jedině doporučit. Díky této příležitosti jsem se během měsíce vzdělala v tématice EU více než za celou dobu mých studií. Je to dáno především vřelým a aktivním přístupem pana europoslance ke stážistům, kterým se snaží dát maximum ze svého širokého spektra znalostí a zkušeností. Vždy rád ochotně poradí a prodiskutuje zadané téma, vysvětlí jakékoliv nejasnosti. Za tohle vše bych mu ráda poděkovala a velký dík patří také skvělému pracovnímu kolektivu v kanceláři, který mi zpříjemnil a opravdu ulehčil celkový průběh stáže.