Big_loader_ajax

Martin Kábrt

Očekávání od Stáže
Před nástupem k p. Niedermayerovi jsem absolvoval stáže v české a evropské státní správě. Zajímalo mě, jak vypadá práce také v politické části rozhodovacího procesu. Chtěl jsem zevnitř nahlédnout a sám se podílet na činnosti evropské instituce, která je nejblíže občanům. Obor působení Luďka Niedermayera mi navíc byl profesně blízký a jeho odborné znalosti a zkušenosti slibovaly intelektuální výzvu.
Přínos Stáže
Svou celkovou transparencí a orientací vně, směrem k médiím a občanům, byl pro mě Parlament novou zkušeností a příležitostí osvojit si dovednosti například v přibližování složitých témat neodborné veřejnosti. Mohl jsem se také věnovat stěžejním tématům, která dominují novinovým titulkům, navíc v celé řadě oblastí veřejných politik – od automobilových emisí přes telekomunikace po brexit. Měl jsem možnost prozkoumat podhoubí evropské zákonodárné moci, v němž z odborných debat, naslouchání zájmům veřejnosti a zainteresovaných skupin a politických střetů postupně vznikají klíčová demokratická rozhodnutí.
Img_20170521_191100_hdr
Absolvent London School of Economics, Spojené království (obor ekonomie a filozofie)

Během stáže jsem se zúčastnil bezpočtu jednání a zasedání a měl často za úkol informovat pana poslance o hlavních výstupech odborných konferencí, přednášek, jednání parlamentních výborů a frakčních skupin a jiných schůzí a událostí.

Nejvíc času jsem však strávil na rešerších, jež měly přiblížit panu poslanci konkrétní aspekty rozličných národních a evropských politik, ekonomických otázek a jiných témat. Společně s ostatními stážisty jsme třeba připravili několik článků a analytických textů o těch parametrech brexitu, jimž se média moc nevěnovala. Předešlé zkušenosti z ředitelství pro zahraniční obchod Evropské komise mi například pomohly popsat úskalí budoucí obchodní dohody EU a Británie či následky pro oba celky, kdyby se dohodnout nedokázaly. Věnoval jsem se ale také i novým návrhům daňové reformy ve Spojených státech, evropské legislativě o konci roamingových přirážek, oběhovému hospodářství, evropským iniciativám ke zlepšení mediální gramotnosti či regulaci emisí dieselových aut.

Diskutovat o těchto a jiných tématech s panem poslancem bylo velmi intelektuálně přínosné, zejména když se naše náhledy lišily. Evropský parlament překypuje idejemi a láká na svou půdu prezentaci názorů a zjištění předních výzkumníků, státníků, zájmových skupin i široké veřejnosti. Navíc je to skvělé místo, kde se seznámit s mladými lidmi z celé Evropy. Stáž mohu bezpochyby doporučit všem, kteří se cítí být Evropany, jsou přirozeně zvídaví a zajímá je evropská politika.