Big_loader_ajax

Kateřina Černá

Očekávání od Stáže
Očekávala jsem, že více proniknu do tajů evropské politiky, fungování EP a zažiji atmosféru hlavního města EU.
Přínos Stáže
Určitě jsem poznala, jak funguje EP. Získala jsem nový náhled na evropskou politiku a již vím, že nic není tak jednoduché, jak se v první chvíli může zdát.
Fotka
Studentka mezinárodních vztahů, Západočeská univerzita, Plzeň

Studuji politické vědy, konkrétně mezinárodní vztahy, takže jsem po zahraniční stáži toužila již nějakou dobu. Když jsem od pana poslance dostala možnost absolvovat stáž v EP, skákala jsem radostí. Moje působení v Bruselu přišlo velmi rychle a já jsem byla celá nedočkavá na svůj první den v EP. Ta chvíle nastala a já jsem se ocitla v obřím mraveništi, kde každý mraveneček věděl, kam má jít a co dělat, jenom já jsem si připadala ztracená a myslela jsem si, že už nikdy nenajdu cestu ven. Ale po čase jsem pochopila, jak mraveniště funguje a to i díky panu poslancovi, který mě do života EP zasvětil. Již před začátkem stáže jsme se domluvili, že se budu věnovat tématu pulzujícím Evropou – TTIP. Vzhledem k tomu, že se zabývám politickými vědami a moje zaměření tedy není ekonomické, bylo pro mě téma TTIP skvělá volba. Dohoda o TTIP se tak pro mě stala tématem číslo jedna na několik týdnů. Chodila jsem na zasedání, konference a další akce, prostě můj život se točil kolem dohody až do té míry, že jsem po návratu do Čech nepřestala sledovat vývoj ohledně TTIP. Mimo toho jsem panu poslancovi vyhledávala a zpracovávala informace, které zrovna potřeboval. Velmi oceňuji, že jsem měla prostor, abych se zajímala i to, po čem jsem sama toužila. Například jsem se účastnila zasedání s náměstkem generálního tajemníka OSN a zvláštním vyslancem OSN pro Sýrii, což pro mě byla nesmírně zajímavá událost. Nebo jsem byla přítomna na zasedání zahraničního výboru, kde se tehdy především řešila situace v Sýrii či na Ukrajině, tam jsem se cítila jako ryba ve vodě. Jsem ráda, že jsem poznala, jak funguje EP, jaké je to zažít zahraniční stáž a alespoň nějakou dobu strávit v multikulturním městě jako je Brusel. Na závěr bych jen chtěla dodat, že jsem panu poslancovi vděčná za zkušenost, kterou mi poskytl i za to, jak se ke mně choval.