Big_loader_ajax

Šárka Hebersteinová

Očekávání od Stáže
Na stáži bych se ráda dozvěděla, jak funguje Evropský parlament a co obnáší práce europoslance. Kromě toho doufám, že prohloubím své znalosti o bankovní unii, získám větší přehled o aktuálním dění a procvičím angličtinu. A samozřejmě se těším na cestování po Belgii.
Přínos Stáže
S čistým svědomím mohu říct, že všechna má očekávání byla splněna. Poznání toho, jak funguje Evropský parlament a čemu všemu se věnují europoslanci, bylo nevyhnutelné. Pan poslanec mi nastínil obecný rámec mechanismu, nechal mě sledovat jednání a odpověděl mi na všechny mé otázky. Návštěva plenárního zasedání ve Štrasburku pak moje poznávání v tomto směru završila. Bankovní unie byla alfou a omegou mé stáže a nesledovat při pobytu v Bruselu, co se děje ve světě? Jako byste nebyli. Angličtina byla samozřejmostí a procestovala jsem velkou část Belgie. Kromě toho jsem si odvezla několik tipů na skvělé filmy a knihy! Na závěr však jeden černý puntík pro Evropský parlament – ta spotřeba malých plastových lahví s vodou!
Foto
Studentka ekonomicko-správní studií a práv, Masarykova univerzita, Brno

První den na novém místě bývá vždy velmi rychlý. A stejně tak tomu bylo první den stáže. Vybavuji si schody, chodby, výtahy, doprava, doleva, kadeřnictví, špatné dveře, správné dveře a myšlenku, že jestli chci panu poslanci stačit, musím na jeden jeho krok udělat minimálně dva. Na stáž jsem se hlásila s vidinou toho, že se konečně dozvím něco víc o bankovní unii a jejích mechanismech. Znalosti získané ve škole a samostudiem se mi totiž zdály nedostatečné. Již ten zmatený první den mě pan poslanec upozornil na to, že bankovní unie je v podstatě ustanovena a moje očekávání nemusí být naplněna. Ačkoliv nebyla na jednáních číslem jedna, mluvilo se o ní hodně, tudíž o přínosu netřeba polemizovat.

Jednotný mechanismus dohledu byl už nějakou dobu v chodu, takže se o něm v podstatě nejednalo. Od začátku roku byl však plně zaveden Single Resolution Mechanism, což bylo velmi zajímavé téma. Měla jsem možnost zúčastnit se jednání s Elke König, která předsedá Single Resolution Board, a vyslechnout si tak její názor na záchranu bank a vysvětlení celého mechanismu. Poslední pilíř bankovní unie, Evropský systém pojištění vkladů, je ještě v jednání. V listopadu 2015 byl zveřejněn jeho návrh, takže v lednu začaly debaty o jeho (ne)potřebnosti. Tomuto návrhu předcházela ještě harmonizace národních systémů pojištění vkladů, která nebyla v některých zemích provedena včas. Kombinace této skutečnosti a nesouhlasu některých zemí se třetím pilířem bankovní unie vskutku dodávala jednáním na dynamičnosti. Vím, že ne každý sdílí moje nadšení pro bankovní unii, ale když k tomu přidám chystanou strukturální reformu bank, tak už jsme zase všichni na jedné vlně, ne?

Předchozí řádky mohou vyvolávat dojem, že jsem se během stáže věnovala jen ekonomickým tématům. Zdání klame. Na mnoha jednáních byly projednávány emisní limity, migrace, dohoda s Tureckem, hrozící Brexit a další. K mé radosti jsem se krátce věnovala také otázce palmového oleje.

Na Evropském parlamentu je skvělé to, že nabízí široké spektrum akcí. Nejsou to jen zasedání výborů nebo politických klubů, ale také různé přednášky, konference, workshopy a promítání filmů. Pan poslanec i jeho asistenti respektují vaše zájmy, tudíž si zde můžete opravdu rozšiřovat obzory. A nesmím zapomenout na The Mickey Mouse Cafe! Nezbytností je zjistit si, proč se tak jmenuje. :)