Big_loader_ajax

Kryštof Čižmár

Očekávání od Stáže
Od stáže očekávám pochopení Evropského parlamentu a nahlédnutí na místě do jeho fungování. Chci se dozvědět, jak probíhá tvorba legislativy, která ovlivňuje celou Evropu - business i společnost.
Přínos Stáže
Stáž mi toho přinesla opravdu hodně. Jak se říká, „learning by doing“ - to v případě stáže platilo dvojnásob. Skládal jsem zkoušky a četl literaturu o fungování Evropské politiky, nicméně vidět to na vlastní oči a pohybovat se v tom to pochopení opravdu urychlí.
Krystof_cizmar
Absolvent Wirtschaftsuniversität Wien, původem z Brna

Stáž u pana poslance Niedermayera pro mě byla skutečným přínosem. Nejen proto, že být každý den po boku pana poslance bylo velmi inspirativní a obohacující. Pravdou je, že pan Niedermayer má bez přehánění opravdu velký přehled v řadě témat a diskutovat s ním na denní bázi o aktuálním dění či obecných faktických nebo hodnotových tématech bylo skvělé. Protože jsem vystudoval ekonomii, přirozeně mě zajímaly nejvíce témata ekonomická. Obzvláště v podání pana Niedermayera, jehož zkušenosti z kritických funkcí v ČNB nebo Deloitte mu určitě dávají důstojnou pozici při všech možných jednání, ať už jde o jednání o takzvaných „files“ na kterých měsíce až roky spolu se svým týmem pracuje a nebo při dalších schůzích, jako například schůzka se zástupci investiční banky J.P. Morgan a poslouchat debatu o makroekonomickém výhledu v těchto složitých a těžko předpovídatelných dobách.

Vidět tedy „každodenní chleba" pana Niedermayera a doprovázet ho na všechny schůzky a jednání byla velmi cenná zkušenost. Právě v době trvání stáže se v českém politickém prostoru roztrhla debata o přijetí eura. Jak je známo, toto je jedno z hlavních témat pana Europoslance již delší dobu. Mně se tedy naskytla příležitost se věnovat i tomuto tématu a dohledávat pro pana europoslance nějaká další fakta a informace k tomuto tématu, popřípadě se zaměřit na protiargumenty, které byly například fakticky ohnuty. To pro mě představovalo velkou výzvu a skvělou zkušenost.

Témat, na které jsme s panem poslancem narazili a nebo na které jsem se následně trochu hlouběji zaměřil byla opravdu celá řada. Pan Niedermayer energicky utíká z jednoho meetingu na druhý a v podstatě se nezastaví. A jeho skvělý tým mu v tom pomáhá, bez něj by to samozřejmě nešlo. Dalšími úkoly bylo také například navrhnout odpověď na e-mailový dotaz ohledně tématu, ve kterém jsem se do té doby vyznal jen velmi málo, nicméně bylo velmi obohacující se takto neustále učit a dozvídat nové věci. Vytváření příspěvků na sociální sítě pro nás (společně s druhou stážistkou, se kterou byla radost spolupracovat,) byla příjemnou činností, která byla často i velmi zábavná. A pro mě jakožto kreativního člověka představovala i nostalgickou radost. 

Konečně bych rád i zmínil, že zkušenost života právě v Bruselu byla výjimečná. O Bruselu se říká leccos, pravdou ale je, že jeho ruch a intenzita dění je opravdu jedinečná. Velmi se mi také líbí jak jeho původní dvojjazyčnost, tak dnešní multikulturnost a projevy tohoto vlivu na jeho architektuře. Obecně co se kultury týče je Brusel velmi bohaté město. Celá stáž umožnila opravdu jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku a vidět, jak to je. I ve Štrasburku, na formálních i méně formálních akcích, například na novoroční večeři EPP. Možnost komunikovat ve více jazycích, poznat se s novými lidmi, Evropany. Stáž byla nezapomenutelnou zkušeností a mně nezbývá nic jiného než opravdu s největší úctou poděkovat panu Niedermayerovi za tuto možnost a celému týmu za jeho práci.