Big_loader_ajax

Nikola Majsniarová

Očekávání od Stáže
Po šiestich mesiacoch strávených v Rade EÚ na CZ PRES som chcela porovnať kontrastnú dynamiku medzi Radou EÚ a EP. Mojím cieľom bolo nielen ponoriť sa do atmosféry inštitúcie a rokovaní, ale aj aktívne prispieť k agende EP a zároveň prispieť ku chodu kancelárie poslanca. Od skúsenosť som očakávala príležitosť rozšíriť si obzory a získať praktické poznatky o agende europoslancov aj o politike EÚ, čo mi malo dopomôcť rozhodnúť sa o budúcom pracovnom smerovaní.
Přínos Stáže
Hoci Rada EÚ a EP majú odlišné vízie sveta, po tejto stáži lepšie chápem, že táto inštitucionálna rôznorodosť má zmysel. Mala som tiež možnosť analyzovať, aké faktory zohrávajú kľúčovú úlohu v procese EP. K tomu prispeli aj príležitostné debaty s poslancami EP, ktoré mali vždy hĺbku a motivovali ma k ďalšiemu premýšľaniu o daných otázkach. Išlo však aj o prehĺbenie mojich vedomostí o energetike a obnoviteľných zdrojoch energie, vízii zelenej politiky EÚ, klimatickom balíčku Fit for 55, dekarbonizácii, Číne, ako aj o súčasnej českej vláde a TOP 09.
9d96796f-dfc8-4878-b85f-5a8cf483a074_%281%29
Studentka Masarykovy univerzity v Brně, konkrétně Fakulty sociálních studií, oboru Mezinárodní vztahy s původem v Handlové na Slovensku.

Možno povedať, že stáž u pána poslanca Luďka Niedermayera v Európskom parlamente v Bruseli patrila medzi moje dlhodobo vytýčené ciele. Pána poslanca sledujem, počúvam a čítam už niekoľko rokov a jeho odbornosť, ktorú prezentuje zrozumiteľným spôsobom, mi bola vždy veľmi sympatická.

Počas mesačnej stáže sa toho v Bruseli udialo veľa. Je to odrazom toho, ako EÚ dokáže reflektovať aktuálne dianie vo svete a stáva sa dôležitým geopolitickým aktérom. Počas stáže po prvýkrát navštívil EP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uplynul jeden rok od agresívneho napadnutia Ukrajiny ruským prezidentom Vladimirom Putinom a schválil sa 10. sankčný balík voči Rusku. K téme vojny na UA sa dlho viazala téma energetickej sebestačnosť EÚ, ktorej dôležitosť v priebehu stáže klesala, vzhľadom na zvládnutie situácie v Európe vďaka promptnej kooperácií EÚ inštitúcií a miernej zime.

Agenda p. poslanca je skutočné pestrá. Naživo som sa presvedčila, že jeho každodenná práca v EP odráža jeho odhodlanie podporovať udržateľný hospodársky rast, zelené inovácie, konkurencieschopnosť EÚ, zároveň aj informovať českých občanov o hospodárskych a zelených európskych otázkach. Stáž bola flexibilná a ponúkala širokú paletu rôznych úloh. V mojom prípade to bolo získanie hlbších poznatkov v oblasti energeticky a obnoviteľných zdrojov energie, vízie EÚ v otázkach zelenej politiky, klimatického balíku Fit for 55, dekarbonizácii, Číne, ako aj o súčasnej českej vláde a TOP 09. Prínosné bolo vypočuť si jednanie výborov, politických frakcií a zasadnutie EP v pléne ako i hlasovanie o dôležitých otázkach. Ale i nasať atmosféru na chodbách v EP v Bruseli či Štrasburku, ktoré vypovedajú viac ako knihy.

Počas stáže v EP prevládali témy: reakcii EÚ na americký protiinflačný zákon IRA. Pokračovalo sa v plnení úloh balíka Fit for 55; v EP bol podporený návrh na faktický zákaz predaja spaľovacích motorov v EÚ po roku 2035, išlo sa ďalej v schvaľovaní emisnej normy Euro 7 a diskutovalo sa o energetickej účinnosti a úsporách energie v budovách.

Počas doterajšieho štúdia medzinárodných vzťahov som vnímala EÚ skôr ako ekonomického hráča na medzinárodnej scéne bez širšieho pochopenia kontextu inštitúcií EÚ a členských štátov. CZ PRES a stáž v EP mi poskytli možnosť sledovať politickú situáciu v jednotlivých ČŠ a činnosť poslancov a poslankýň EP zblízka a lepšie pochopiť prijímanie legislatívnych návrhov, ktoré odrážajú národné záujmy. A spestrili to aj občasné debaty s p. poslancom, ktoré mali vždy hĺbku a motivovali ma k ďalšiemu premýšľaniu o daných témach.

V neposlednom rade si odnášam veľmi cennú lekciu od pražského tímu so sociálnymi sieťami. Tvorba obsahu a krátkych videí či monitorovanie sociálnych je skúsenosťou, ktorú by som chcela ďalej rozvíjať.

Tmeliacim článkom bruselskej kancelárie je nepochybne Zuzka, ktorá nás sprevádzala od prvého e-mailu až po odchod z Bruselu. Jej prístup bol otvorený a vždy vytváral priateľskú atmosféru.

Celkovo, bola stáž veľmi prínosný zážitok po pracovnej aj po ľudskej stránke.

Ešte raz ďakujem, že som u Vás mohla byť!