Big_loader_ajax

Marie-Magdalena Bradová

Očekávání od Stáže
Během stáže jsem chtěla především prozkoumat vnitřní fungování institucí EU, což je oblast, kterou se dlouhodobě zabývám. Na základě svých předchozích zkušeností s českou diplomacií jsem si chtěla rozšířit obzory poznáním zastoupení ČR v rámci komplexního evropského prostředí. Mým převažujícím cílem bylo získat zkušenosti a poznatky, které by mohly nejen ovlivnit má budoucí kariérní rozhodnutí, ale také obohatit mé porozumění rolím, které hrají čeští zástupci v širším evropském kontextu.
Přínos Stáže
Stáž přinesla řadu benefitů, od lidí, se kterými jsem měla tu čest se setkat, až po obohacující zkušenosti a zajímavé úkoly, kterými jsem se zabývala. Nejhlubší přínos však spočívá v proměně mého vnímání a přístupu k EU. Zatímco mé pocity k ní byly vždy sympatické, dříve jsem ji vnímala především jako instituci. Prostřednictvím přímé interakce s jednotlivci, kteří utvářejí její dynamiku, se moje perspektiva vyvinula do podoby hlubokého uznání lidské podstaty, která stojí za veškerým fungováním Evropské Unie.
8600fc1e-2039-4ce0-a355-20c46d474378_1_201_a
Studentka historie na University of York, původem ze Sloupu v Čechách

Stáž u pana europoslance je opravdu jedinečnou příležitostí, jak se seznámit s fungováním Evropského parlamentu. Rychlé tempo tohoto prostředí znamená, že stážista se svým nástupem okamžitě stává plnohodnotným členem dynamického týmu pana Niedermayera a plní zajímavé, užitečné a důležité úkoly.

Pana europoslance a celého jeho týmu si neskutečně vážím. Úroveň respektu která v kanceláři panuje je vůči krátkodobým stážistům extrémně přívětivá a otevřená. Žádné podřadné úkoly, ale naopak plná důvěra a snaha o zapojení do veškerého dění. Možnost sdílet kancelář s panem europoslancem a být tak součástí veškerých rozhovorů a rozhodování je jedinečné okno do vnitřních mechanismů parlamentu. I přes jeho obrovskou časovou vytíženost si na nás pan europoslanec našel čas a mohli jsme tak vést zajímavé rozhovory o aktuálním dění v ČR, EU i ve světě.

Stáž je nastavena způsobem, jenž velmi dobře balancuje mezi zadávanými úkoly a vlastní iniciativou. Stážista tak má tu možnost přímo se podílet na zajímavé agendě pana poslance, ale také se více zaměřit na témata, která jsou mu blízká. Díky otevřené komunikaci, která v týmu panuje byly mé silné stránky efektivně využity, ať už předchozí zkušenosti, konkrétní zájmy nebo dovednosti, například v oblasti sociálních médií. Tento přístup nejen umožnil osobní růst, ale také zajistil vysokou produktivitu a dosažení cílů celého týmu.

Stejně výjimečným aspektem byla možnost nahlédnout do činnosti jak v Bruselu, tak v Štrasburku. Tato zkušenost poskytla nejen komplexní pochopení operací Evropské unie, ale i velmi příjemné ozvláštnění stáže po osobní lidské rovině.

Komunita v Bruselu i ve Štrasburku je neskutečně přívětivá. Pro mě, jako pro Češku, která žije v zahraničí, je mezinárodní, ale hlavně Česká komunita velmi důležitá. Pravidelné akce, jež stáž doplňují, představující české technologie, inovace, kulturu nebo ženský network, podtrhovaly různorodou atmosféru, která je charakteristická pro Evropské instituce. Být součástí této vstřícné a prosperující komunity bylo velmi přínosné pro celkový work-life balance, ale také obohatilo mé celkové zkušenosti ze stáže.

Shrnu-li, má stáž v Evropském parlamentu byla hluboce naplňující příležitost, která změnila můj pohled na Evropskou unii. Privilegium pracovat úzce s panem Niedermayerem, získávání vhledů do mechanismů EU a stát se součástí vstřícné komunity zanechalo nezapomenutelný dojem.