Big_loader_ajax

Iveta Kvardová

Očekávání od Stáže
Během stáže jsem chtěla především zažít na vlastní kůži, jak vypadá práce europoslance a jeho týmu, mimo jiné i z toho důvodu, abych zvážila svoje budoucí kariérní směřování. Chtěla jsem si také alespoň na pár týdnů vyzkoušet život v Bruselu a v prostředí institucí Evropské unie, podívat se, jak vypadají jednání parlamentu, a poznat další mladé lidi, kteří se zajímají o evropskou politiku.
Přínos Stáže
Přínosy stáže do velké míry odpovídají mým očekáváním. Zorientovala jsem se v parlamentu (a to i doslova, protože první dny byly doprovázeny zdánlivě nekonečným blouděním), zažila jsem zajímavá i některá méně zajímavá jednání, vyzkoušela jsem si práci v týmu MEP a v neposlední řadě prožila několik týdnů plných waflí, cestování a poznávání nových lidí.
Img_20221124_124612_%281%29
Studentka Práva a právní vědy na Právnické fakultě MUNI, původem z Brna

Protože o možnosti absolvovat stáž u pana poslance Niedermayera jsem se dozvěděla až těsně po ukončení minulého výběrového řízení, čekala jsem téměř rok, než jsem opět dostala příležitost přihlásit se. Čekání se vyplatilo a potom, co mi přišla zpráva o přijetí na stáž, už nezbývalo než zajásat, zarezervovat letenku a ubytování a těšit se na den odjezdu.

Bylo mi od začátku jasné, že 5 týdnů mi nebude stačit k tomu, abych se naučila spoustu nových dovedností. Na stáž jsem proto odjížděla spíše s tím, že si chci co nejvíce věcí vyzkoušet a hlavně si stáž pořádně užít. A to se mi také povedlo.

Na stáži jsem se věnovala především Energetické chartě (ECT), s vystoupením z níž měl na plenárním jednání ve Štrasburku vyslovit parlament svůj souhlas či nesouhlas. Mezi další moje témata patřily například kroky české vlády vedoucí k řešení dopadů energetické krize na velké podniky, doporučení skupiny NERV, jak zvládnout krizi veřejných financí, nebo nákladnost stavby jaderných elektráren. Po prvotní analýze daného tématu jsme se s panem poslancem vždy poradili a domluvili se, které aspekty jsou pro něj relevantní a na co se mám dále zaměřit.

Energetická krize a související témata byla v době mé stáže jednou z hlavních náplní jednání parlamentu, ale i odborných seminářů a dalších vzdělávacích akcí, které se v parlamentu odehrávaly. Právě tyto zážitky mě inspirovaly k tomu, abych se v dalším semestru studia na právnické fakultě zapsala na kurzy energetického práva a snažila se této problematice více porozumět.

Budoucím stážistům a stážistkám bych vřele doporučila, aby se nebáli ozvat se a přihlásit se o práci, která je zajímá. Protože studuju právo, zajímalo mě, jak vypadá práce týmového právníka a chtěla jsem si ji i sama vyzkoušet. Podílela jsem se tak například na analyzování unijního práva, konkrétně následků, které by pro Evropskou unii mělo vystoupení jednotlivých členských států z ECT. Zkusila jsem si také vytvořit „voting list”, tedy podklad pro hlasování na plenárním jednání.

Pracovala jsem ale i na spoustě věcí z jiných oborů. Třeba příprava příspěvků na sociální sítě pana poslance pro mě bylo výzvou a něčím, co bych si bez stáže nejspíš jen tak nevyzkoušela.

Bezkonkurenčně nejlepší součástí stáže byl výlet do Štrasburku a účast na plenárním jednání. Kromě obdivování nádherné parlamentní budovy a zajímavých (a často i trochu vyhrocených) debat na plénu jsem měla možnost zúčastnit se tiskové konference českých a slovenských poslanců z frakce EPP. Kromě bohatého rautu, který vždycky potěší, bylo skvělé seznámit se a popovídat si s asistenty jiných poslanců a novináři, kteří se konference zúčastnili.

Na stáži není radno podceňovat sílu networkingu, protože právě navazování kontaktů dodává stáži zcela nový rozměr. Všichni, kdo se v prostředí evropské politiky pohybují a se kterými jsem se během své stáže seznámila, se vždy o svoje zkušenosti rádi podělili a někdy přidali i nějaké ty zákulisní informace.

Pomyslnou třešničkou na dortu celé stáže byl čas strávený s panem poslancem, který se nám i přes svoji značnou vytíženost snažil věnovat a stáž nám zpestřit o debaty nad současnou politickou a ekonomickou situací i jinými tématy. Panu poslanci, ale i celému jeho týmu a ostatním stážistům jsem tak vděčná za 5 týdnů nabitých zážitky, které si s sebou ještě dlouho ponesu.