Big_loader_ajax

Kateřina Špalková

Očekávání od Stáže
Od stáže jsem očekávala především prohloubení svých znalostí o evropských klimatických politikách, obzvlášť o Evropském systému pro obchodování s emisemi (EU ETS). Tato očekávání se nepochybně naplnila, ať již díky samotné pracovní náplni stáže, tak i díky rozhovorům s panem Niedermayerem, který je expertem na toto téma.
Přínos Stáže
Stáž mi přinesla především představu o fungování Evropského parlamentu. Oproti mým předchozím zkušenostem z Organizace spojených národů se v EP neustále něco dělo, témata se řešila rychle, rozhodně, a celé prostředí parlamentu působilo velmi dynamicky. Ilustrovat se dá například na rychlosti, se kterou EU přišla s plánem REPowerEU jakožto reakcí na Ruskou agresi na Ukrajině.
Katerina
Studentka International Relations with Social and Public Policy na University of Glasgow

Jelikož se v rámci svých bakalářských studií zaměřuji především na politiky bojující s klimatickou změnou a bezpečnost, byla pro mě stáž v Evropském parlamentu jasnou volbou. Když jsem si však v prosinci 2021 podávala žádost o stáž u pana Niedermayera, netušila jsem, že až se v květnu 2022 do Bruselu skutečně podívám, bude nezávislost na ruských zdrojích, energetika a Green Deal hlavními tématy v EP.

Díky stáži jsem si mohla prohloubit své znalosti o hlavních balíčcích a strategiích EU v těchto oblastech – především Green Dealu, Fit for 55 a REPower EU. Moje práce byla poměrně různorodá, a zahrnovala úkoly od velmi podrobného srovnávání pozměňovacích návrhů jednotlivých komisí k určitým dokumentům, až po psaní souhrnů do příspěvků na sociální sítě o nejnovějších směrnicích a legislativách EU (například o zřízení Úřadu EU pro boj proti praní špinavých peněz AMLA).

Jedním z nejzajímavějších bodů mé stáže pak byla účast na konferenci o plynárenství, která se konala na Slovenském velvyslanectví při Evropské unii, kde jsem dělala nejen zápis, ale následně i dále s informacemi pracovala a ověřovala je. Tématem byla především diverzifikace zdrojů a podrobné informace o zvyšování podílů LNG, budoucnost českého a slovenského plynárenství v kontextu přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku, a potenciální scénáře pro případ, že by se Rusko rozhodlo zastavit plyn do Evropy.

Na závěr bych chtěla vyzdvihnout a poděkovat za přístup nejen pana Niedermayera, ale i celého jeho týmu. Oceňovala jsem především velmi exaktní a profesionální zaměření celé stáže, kdy jsem měla možnost pracovat s odbornými materiály, které jsou k dispozici nejen europoslancům, ale například i Evropské komisi. Ještě jednou bych tedy chtěla poděkovat za možnost se stáže zúčastnit.