Big_loader_ajax

Adam Palkovský

Očekávání od Stáže
Touto stáží jsem si chtěl rozšířit obzory v jiném oboru, než který studuji. Rovněž jsem si chtěl vyzkoušet život v Bruselu, pro případné budoucí stáže či zaměstnání.
Přínos Stáže
I za pouhý měsíc si je člověk schopen udělat představu o tom, jak instituce funguje a doplnit si tak vědomosti, které nabyl ve škole. Život v Bruselu byl naplňující a rozšířil mi obzory.
Img_4342
Student magisterského programu Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově, původem z Ostravy

Jelikož se mé magisterské studium na FSV UK chýlí závratnou rychlostí ke konci, rozhodl jsem se v roce 2022 zúčastnit pár studentských stáží. Po jarní stáži na Stálém zastoupení ČR při OSN v New Yorku jsem se rozhodl rozšířit si obzory i v jiných oborech, zejména v tom ekonomickém, a to u pana europoslance Luďka Niedermayera v Bruselu. Jakožto student mezinárodních vztahů se k této problematice dostávám spíše zřídka, byť jsou ekonomické otázky úzce spjaty s mezinárodními vztahy či mezinárodní bezpečností. V současnosti je tato provázanost velice zřetelná v otázce nevyprovokované agrese Ruska vůči Ukrajině, která znamená pro Evropu mimo jiné zvýšení cen energií či zrychlení inflace. Západ pak na tuto agresi reaguje formou ekonomických sankcí či uvalením embarga na export a import produktů z Ruska. EU rovněž využívá této situace pro zbavení se energetické závislosti na podobných režimech, jako je ten ruský, a k urychlenému přechodu na udržitelné zdroje energie. A všemi těmito tématy jsem se na stáži u pana Niedermayera, byť jen povrchově, zabýval.

 

Měsíc je opravdu krátká doba na to, aby se stážista bez ekonomického vzdělání, dostal v těchto tématech dostatečně do hloubky. Stačí to však na to, aby si udělal představu o tom, jak EP v těchto otázkách funguje, případně pochopil souvislosti či směr, kterým se bude EU ubírat.

 

Ačkoliv jsem se na stáž hlásil z výše zmíněného důvodu, stále mě to více táhlo k lidskoprávním a mezinárodně-bezpečnostním tématům. V tomto je stáž naprosto dokonalá, neboť vás i samotný tým a pan europoslanec vybízí k tomu, abyste si vybírali témata dle vašeho zájmu. Proto jsem si nenechal ujít např. jednání europoslanců, které se týkalo dodržování lidských práv v souvislosti s konáním Mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Dále mě velice zasáhla výpoveď ukrajinské zdravotnice, která byla vězněna a následně propuštěna při výměně vězňů. Yulia “Tayra” Paevska vyprávěla o nelidském zacházení s vězni, otřesných životních podmínkách v ruském zajetí či mučících technikách, kterým byla spolu s dalšími vězni podrobována.

 

Z této stáže odcházím namotivovaný a odhodlaný pro budoucí studium a kariéru v oblasti mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnosti a lidských práv. Stáž u pana Niedermayera bych doporučil všem, kteří chtějí porozumět komplexitě problémů a výzev, kterým EU čelí a chtějí ve svém profesním životě přispět k jejich řešení.