Big_loader_ajax

Dominik Gřešák

Očekávání od Stáže
Očekával jsem nasbírání cenných poznatků od europoslance, který je zároveň uznávaným odborníkem ve svém oboru. Zároveň jsem měl velký zájem poznat fungování Evropského parlamentu na vlastní oči a zachytit detaily práce europoslanců. V neposlední řadě jsem chtěl nabídnout své dovednosti a schopnosti a zužitkovat je při práci pro pana europoslance.
Přínos Stáže
Z rozhovorů s panem europoslancem si odnáším obohacující informace týkající se oblasti veřejných financí, energetické politiky nebo geopolitického dění. V Evropském parlamentu jsem navštěvoval zasedání výborů, a i v rámci dalších příležitostí jsem měl možnost zjistit více informací o fungování Evropského parlamentu. Mohl jsem především uplatnit své dovednosti z oblasti PR nebo být prospěšný pro tvorbu rešerší. Oceňuji však zejména to, že jsem mohl pracovat právě pro takovou osobnost jako je pan Niedermayer. Ze stáže si odvážím motivaci pro mé další kariérní směřování.
Dominik_g
Student doktorského programu Hospodářská politika a správa na Mendelově univerzitě v Brně, původem ze Vsetína

Celý příběh začal mou reakcí na inzerci pana europoslance Luďka Niedermayera v minulém roce (2021). Tehdy poptával stážisty na další rok. Možnost stáže u takového odborníka, který byl i viceguvernérem ČNB anebo ředitelem Deloitte ČR, se mi velmi zamlouvala. Měl jsem možnost si zvolit i konkrétní období stáže, za což jsem byl vděčný. Po kladné reakci na můj zájem o stáž, nebylo nad čím váhat. 

Hned po mém příletu jsem byl začleněn do pracovního týmu pana europoslance. Pan europoslanec se nám, stážistům, i přes svůj velmi nabitý program, se zájmem věnoval. Rozvíjel naše znalosti zejména v rámci ekonomické oblasti, energetické politiky nebo také i v rámci geopolitického dění. 

Můj záběr pracovních kompetencí na stáži byl velmi široký. Měl jsem tu možnost chodit na tzv. committee meetings (výborová zasedání) a zapisovat podstatné informace pro pana europoslance a následně mu je i prezentovat. Tyto informace mu pomáhaly při jeho práci či u hlasování. Navštívil jsem jednání europoslanců a expertů, která se zaměřovala na efektivnost ruských sankcí, energetickou soběstačnost EU, či na dodržování lidských práv v souvislosti s konáním Mistroství světa ve fotbale 2022 v Kataru. Z těchto jednání jsem si odnesl cenné poznatky, které lze s těží načerpat z jiných informačních zdrojů. Zároveň jsem měl možnost vidět, jak vypadá hlasování europoslanců.

V Evropském parlamentu jsme měli i vzácnou návštěvu z Ukrajiny. Zdravotnice Yulia “Tayra” Payevska, která byla vězněna v ruském zajetí přijela do Evropského parlamentu podat svědectví o tom, jaké zlo páchají Rusové na Ukrajině, a jakým zlým způsobem přistupují Rusové k válečným zajatcům. Daná svědectví byla pro mě vyloženě šokující v souvislosti s tím, čeho všeho je schopen V. Putin a jeho přívrženci. Zároveň mi v té chvíli bylo špatně z těch, kteří by nevyměnili svůj komfort za boj proti zlu, anebo svými slovy zpochybňují jeho rozsah. Tomuto zlu zatím ČR přímo nečelí, ale to by se kvůli právě oné netečnosti a lhostejnosti mohlo změnit. Každopádně jsem rád za to, že vláda ČR se angažuje v pomoci Ukrajině a pojmenovává věci tak, jak se mají.

Vzhledem k tomu, že se v praxi zaměřuji na oblast public relations, tak jsem byl rád, že jsem během stáže navázal kontakt s Janem Osúchem, který se stará o public relations pana Niedermayera ale i dalších čtyř českých europoslanců za EPP. Po vzájemném hovoru jsme se domluvili, že by stálo za to, abych vypracoval analýzu komunikace pana Niedermayera směrem k veřejnosti. Tato analýza pomůže k zefektivnění jeho PR. S radostí jsem tuto analýzu vypracoval a odevzdal. Mezi mé pracovní kompetence patřilo i chystání příspěvků na sociální sítě či psaní textů na webové stránky. Byl jsem tedy rád, že jsem měl na stáži dostatečný prostor rozvíjet se v oblasti, které se i aktuálně věnuji. 

Měl jsem na starost společně s kolegy i hodnocení studentských prací v rámci soutěže, kterou pořádal pan europoslanec ve spolupráci se slovenským europoslancem, panem Štefancem. Dále jsem pro pana europoslance zpracovával literární rešerše, které se např. týkaly REPowerEU, The EU Chips Act anebo návrhu Evropské komise, týkající se nouzové legislativy k urychlení zavádění obnovitelných zdrojů. U těchto typů úkolů jsem aplikoval analytické dovednosti, které jsem se naučil v průběhu mého studia. Zpracováváním rešerší jsem si rozšířil obzory v energetické politice. Tato oblast je, co se týče vývoje EU ale i samotného vývoje ČR, aktuálně velmi důležitá. Je nutné připomenout, že Česká republika ale i jiné evropské státy byly a jsou dlouhodobě závislé na ruském plynu – čili zdroj energie, jenž pochází ze státu, který je zřetelným agresorem na ukrajinském území. 

Byl jsem účasten i na online odborných událostech, které byly zaměřeny především na zabezpečení surovin pro výrobu baterií do elektromobilů. V rámci těchto událostí jsem se kromě jiného dozvěděl cenné informace o distribučním řetězci týkající se výroby baterií. Byl jsem také přítomen online i na jednání CEBRE s českými europoslanci, kdy tématem tehdejšího setkání bylo směřování obchodní politiky ČR a EU. V rámci stáže tedy platilo, že co není možno navštívit fyzicky, tak je možno zachytit online. 

Moje výhoda spočívala v tom, že jsem se zúčastnil stáže v době českého předsednictví v Radě Evropské unie, čili mohl jsem navštívit zajímavé akce. Například v Pražském domě v Bruselu, jsem navštívil akci, která se jmenovala Václav Havel European Dialogues. Mezi zúčastněnými této události byli takové osobnosti jako současný ministr zahraničí ČR anebo pan Michael Žantovský, se kterým jsem měl posléze tu čest vést debatu o sociálních a také i politických otázkách, které se týkají ČR. Zúčastnil jsem se i kulturních událostí, které se konaly v budově Stálého zastoupení ČR při EU. Respektive tyto všechny události byly skvělým okamžikem pro networking.

Určitě tuto stáž doporučuji všem, kteří se zajímají o geopolitické dění a o Evropskou unii anebo mají zájem o oblast veřejných financí. Doporučuji, aby další stážisté uchopili tuto stáž, co nejlépe a odnesli si maximum zkušeností a cenných kontaktů. Já mohu za sebe s čistým svědomím říci, že jsem ze stáže „vyšťavil“ maximum cenných zkušeností pro můj kariérní i osobnostní rozvoj.