Big_loader_ajax

Katarína Grácová

Očekávání od Stáže
Verím, že lepšie porozumiem spletitosti Európskeho parlamentu, a zároveň, že sa priučím novým veciam z agendy europoslanca.
Přínos Stáže
Zo stáže si odnášam okrem profesionálnych skúseností z prostredia EÚ, nových priateľov a krásne zážitky.
Katar%c3%adna_gr%c3%a1cov%c3%a1
Katarína Grácová, študentka Central European University vo Viedni, pôvodom z Bratislavy

Do Bruselu som išla v júli 2022 ako čerstvá absolventka Masarykovej univerzity v odbore Medzinárodní vztahy a Evropská studia. V tej dobe sa jednalo o moju druhú stáž v Bruseli, a preto som hlavné mesto Belgicka a tamojšie prostredie EÚ už pomerne dobre poznala. Napriek tomu, mi stáž u pána europoslanca Niedermayera ukázala nové stránky Bruselu, a najmä, fungovania Európskeho parlamentu a agendy pána europoslanca. Som veľký nadšenec myšlienky EÚ, a stáž môj záujem o európske témy ešte viac prehĺbila. Jednou z mojich hlavných oblastí záujmu je energetická politika, ktorej som mala možnosť venovať sa aj počas stáže. V tom čase som sledovala zasadnutia výboru ENVI, najmä témy ako balíček Fit for 55, či RePowerEU, ako aj aktuálne dianie v tejto oblasti. Okrem toho som mala príležitosť venovať sa napríklad aj téme prístupu k bezpečným interrupciám, či situácii v Bielorusku. Ako študentka viac politického odboru veľmi oceňujem otvorenosť a ochotu pána europoslanca diskutovať aktuálnu ekonomickú situáciu. Okrem viacerých spoločných debát sme sa ako stážisti mohli samozrejme zúčastniť aj zasadnutí výboru ECON, v ktorom pôsobí v súčasnosti pán europoslanec ako podpredseda.

Najväčším zážitkom bolo pre mňa plenárne zasadnutie v Štrasburgu. Európsky parlament má oficiálne 3 sídla - jedno v Bruseli, jedno v Luxemburgu a jedno v Štrasburgu. Preto sa občas nechválne nazýva "cirkus na kolieskach", a vyčíta sa mu každomesačné cestovanie z Belgicka do Francúzska. Po skúsenosti zo Štrasburgu som nielen zažila ako také plenárne zasadnutie prebieha, ale taktiež som pochopila historický a politický význam takéhoto rozhodnutia. Okrem toho sa počas mojej stáže začínalo české predsedníctvo v Rade EÚ, a preto sa viaceré zasadnutia venovali v prvom rade českým prioritám v EÚ. V tejto súvislosti bol veľmi zaujímavou skúsenosťou týždeň, kedy prišiel do Európskeho parlamentu zástupcovia českej vlády. Počas tohto týždňa prezentoval pán premiér a ministri plány a ambície českého predsedníctva na najbližších šesť mesiacov.

Stáž ma rozhodne utvrdila v tom, že napriek výzvam, ktorým EÚ čelí, je to jeden skvelý projekt s veľkým významom a potenciálom. Taktiež bolo pre mňa cťou spoznať pána europoslanca osobne, a zároveň prispieť k jeho činnosti v Európskom parlamente. V neposlednom rade musím povedať, že letný Brusel je jedno z najlepších miest, kde sa dajú tráviť prázdniny!